Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifierade projektledare är en konkurrensfördel!

PQ Projektledning har 35 anställda och de arbetar som projektledare inom fastighets och byggbranschen. Företaget finns i Stockholm, Eskilstuna och Västerås. Kunderna finns hos stat, kommun och i den privata byggbranschen.

Tomas Domberg är kontorschef på Västeråskontoret och den som ansvarar för certifiering hos PQ Projektledning. De första projektledarna certifierades för fem år sedan, nu har de första börjat att re-certifieras, däribland Tomas Domberg själv. Företaget har ständigt några på gång som ska certifieras. Hittills har tolv projektledare certifierats på C och B-nivå.

– Vår målsättning är att så många som möjligt ska certifieras, säger Tomas. Vi värdesätter det goda ledarskapet och vet att det är en vilja och förmåga att leda. Fler och fler av kunderna ställer krav på att projektledarna är certifierade, vilket gör att det naturligtvis är en konkurrensfördel. – Vi vill vara pionjärer och ligga i framkant på det här området, säger Tomas. Kraven kan komma att öka i en tid av ökad konkurrens, när till exempel konjunkturen viker och då kan det hända att vi ligger lite före. Våra projektledares kompetens är det viktigaste värde vi har. Det kanske är ännu viktigare i ett konsultföretag som vårt än i andra branscher. – Men det gäller också att de som vill certifieras både är kapabla och motiverade till det, tillägger Tomas. När man ger sig in i den här processen tvingas man att reflektera över sitt eget beteende, vilket kan vara ganska tufft. Men det är också det som är så värdefullt.

– Vi låter våra projektledare certifiera sig i grupper om cirka fyra personer i taget. Varje kull kan stötta varandra när man gör självutvärderingarna. Jag och andra som är certifierade hjälper också till och agerar diskussionspartner eller stöd i certifieringsprocessen. Tomas menar att kunderna förväntar sig att de projektledare som PQ tillhandahåller kan branschen, processen och strukturen. De måste förstå en kravspec och bedöma kostnader i ett projekt. Samtliga projektledare har en grundutbildning som byggnadsingenjörer eller motsvarande, vilket är en förutsättning, men det räcker inte. – Vi tycker att projektledning är det roligaste som finns, berättar Tomas. Byggbranschen är väldigt projektvan, men de har mycket kvar att lära. Vi tror att vi kan göra det lite bättre. Det handlar om beteende och ledarskap.

Tomas säger att det finns flera fördelar med certifieringen. – En generell satsning på IPMA-certifiering är ett sätt att göra skillnad i vårt förhållande till våra uppdragsgivare och för oss som medarbetare. Vår individuella utveckling tillsammans med en utvecklande dialog med våra uppdragsgivare skapar hela tiden nya möjligheter och då blir förstås enade verktyg viktig. Till exempel talar alla samma språk, att vi använder samma uttryck och nomenklatur.

PQ Projektledning valde IPMA dels för att det är har ett europeisk ursprung och dels för att det fokuserar på beteende, vilket utvecklar ledarskapsförmågan. – Vi tror på framtiden, slår Tomas fast. Vi jobbar ju med människor och samspelet mellan kund och konsult ger ett lyckat resultat. Arbetet blir framgångsrikt om samspelet fungerar. Vi vet att certifiering är ett sätt att utveckla våra medarbetare, eftersom det ger dem en ökad självinsikt. Och det gör i sin tur att de är lättare att sälja in dem till kunden som projektledare, avslutar Tomas Domberg.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top