Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Agilt ledarskap

I dagens värld finns det ett stort behov av att snabbt anpassa sig till omvärldens förändringar. Agilt ledarskap är den form av ledarskap som stämmer väl överens med detta arbetssätt, och som med fördel kan användas av organisationer som vill hänga med i den snabba utvecklingen. 

Ett sätt att enkelt förstå det agila arbetssättet är att jämföra det med det traditionella, mer ”mekaniska” arbetssättet. I sin bok ”Det agila företaget” listar författarna Lennart Francke och Göran Nilsson fyra områden där skillnaderna mellan de båda systemen är påtagliga:

 

  • Det mekanistiska systemet har ägarorientering. Det agila har kundorientering. I ett agilt företag fungerar horisontell styrning bäst. Den utgår främst från kundernas krav, till skillnad från den vertikala styrningen som bestäms av ekonomiska riktlinjer uppifrån.

 

  • Det mekanistiska systemet använder belöningssystem. Det agila skapar inre motivation. I agil styrning behövs engagerade medarbetare som upplever att de kan vara med och bestämma, som har roligt och som vill ha dialog och delaktighet.

 

  • Det mekanistiska systemet använder granskning för att saker ska bli rätt gjorda. Det agila jobbar med förtroende. För att ett företag ska kunna drivas agilt behöver det finnas förtroende mellan människorna i organisationen. Förtroende ger ofta lojalitet, medarbetarna blir mer benägna att stanna kvar hos den arbetsgivare som ger förtroende.

 

  • Det mekanistiska systemet styrs med noggrann planering. Det agila genom snabb anpassning. Vi kan hantera osäkerhet om framtiden och förbereda oss för den genom planering. Eller så kan vi se till att bli så bra som möjligt på att snabbt anpassa oss till förändring. I agil styrning är det förmågan att anpassa sig som är det viktigaste. Projekten planeras bara i stora drag i början, för att sedan bli mer detaljerat ju längre projektet fortlöper.

 

Områden att titta på om du vill utgå från ett mer agilt ledarskap.

 

De viktiga medarbetarna Det är medarbetarna som är de väsentliga personerna inom det agila arbetssättet.

 

Gränserna suddas ut Ge medarbetarna stor frihet inom givna ramar.

 

Coacha Den agile ledaren måste använda coaching som metod för att vägleda sina medarbetare. Ledaren i kanske inte har samma kompetens som medarbetaren i fråga, men ska besitta kunskapen om hur man coachar en annan medarbetare till framgång.

 

Inspirera Den agile ledaren måste förmedla sin vision på ett engagerande sätt. Medarbetarna kräver inte att ledaren skall veta och kunna allt, men de vill känna att ledaren bidrar till positiv energi, inspiration och är beredd att anstränga sig lika mycket som alla andra.

 

Anpassning I en snabbrörlig värld och organisation betyder förmåga till anpassning allt.

 

Förnyelse och motstånd För att det agila ledarskapet skall kunna fungera är det viktigt med tillit inom teamet. Att ha kunskap om förändringsledning och de mekanismer som styr människor är till stor nytta eftersom förändringar sker både i organisationen och inom uppdragen hela tiden.

 

Rak och tydlig kommunikation Kommunikationen har stor betydelse i allt ledarskap. Att skapa en plan för möten inom teamet och uppdraget, vad avhandlas vid vilket tillfälle. Transparens kring framväxten av arbetet, framgångar och problem är också en viktig del av det agila ledarskapet.

 

Läs om IPMA ® Leader Certification >

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top