Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Det är bevisat: Naturen är avstressande!

Forskning visar att en timmes promenad i naturen sänker hjärnans stresspåslag en effekt som inte uppnås vid en promenad på en trafikerad shoppinggata.

Att bo i städer är förknippat med en ökad risk för psykiska störningar som ångeststörningar, depression och schizofreni, därför är det viktigt att förstå hur exponering för urbana jämfört med naturliga miljöer påverkar den mentala hälsa och hjärnan. Det är amygdala som sköter stresshantering i hjärnan.

Hjärnaktivering mättes hos 63 friska deltagare, före och efter en timmes promenad och resultaten visar att amygdala-aktiveringen minskar efter promenaden i naturen, medan den förblir stabil efter promenaden i stadsmiljö. Dessa resultat tyder på att gå en promenad i naturen kan ha hälsofrämjande effekter på stressrelaterade hjärnregioner, och följaktligen kan det fungera som en förebyggande åtgärd mot mental belastning och potentiellt sjukdom.

Med tanke på den snabbt ökande urbaniseringen kan resultaten påverka stadsplaneringen att skapa mer tillgängliga grönområden och att anpassa stadsmiljöer på ett sätt som kommer att gynna medborgarnas psykiska hälsa.

Så inför eventuell stress till jul: ge dig en timmes promenad i naturen så kommer stresspåslaget att minska!

 

Källa: Molecular Psychiatry https://www.nature.com/articles/s41380-022-01720-6

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top