Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årsmöte 2021

Årsmötet genomfördes utifrån rådande omständigheter helt digitalt den 14 april. Årsmötet är föreningen viktigaste möte och öppet för alla medlemmar, här redogjordes för föregående år och verksamhetsplanen för 2021 presenterades och godkändes. Stort tack till alla deltagare, valberedningen och styrelsen!

Mötet valde också styrelse för det kommande året och består nu av:

Ordförande, vald på ett år: Björn Sennerfors, VD Saitec

 

Följande ledamöter valdes på två år:

Sture Johansson, Bita, Stockholm

Petra Bosch, Chalmers, Göteborg

Marie Vinghamre, AFRY, Göteborg

 

Följande styrelseledamöter valdes på två år 2019 och har därmed ett år kvar av mandattiden:

Helena Rönnberg, Veidekke, Stockholm

Tommy Lenberg, Byggherrarna, Stockholm

Ulrika Backeström, Region Norrbotten, Luleå

 

Följande suppleanter valdes på ett år:

Jonas Charmi, Trafikverket,  Göteborg

Derya Tumayer, WSP, Göteborg

Christina Rydgren, Egen företagare, Stockholm

Ulla Frisk, Egen företagare, Sigtuna

 

Vi önskar hela styrelsen välkomna till ett nytt verksamhetsår, extra varmt välkomna till Björn Sennerfors, Sture Johansson, Petra Bosch, Jonas Charmi och Ulla Frisk. Vi vill också passa på att tacka avgående medlemmar i styrelsen för gott samarbete!

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top