Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årsmöte 2022

Årsmötet genomfördes helt digitalt den 6 april. Årsmötet är föreningen viktigaste möte och öppet för alla medlemmar, här redogjordes för föregående år och verksamhetsplanen för 2022 presenterades och godkändes. Stort tack till alla deltagare, valberedningen och styrelsen!

Mötet valde också styrelse för det kommande året och består nu av:

Ordförande, vald på ett år: Björn Sennerfors, VD Saitec

 

Följande ledamöter valdes på två år:

Helena Rönnberg, Nordr, Stockholm (omval)
Fredrik Lorén Karlsson, SWECO, Stockholm (nyval)
Roland Frisdalen, Region Jämtland (nyval)

 

Följande styrelseledamöter valdes på två år 2021 och har därmed ett år kvar av mandattiden:

Sture Johansson, Bita, Stockholm
Petra Bosch, Chalmers, Göteborg
Marie Vinghamre, AFRY, Göteborg

 

Följande suppleanter valdes på ett år:

Herwig Stöckl, egen företagare, Göteborg (nyval)
Jonas Charmi, Trafikverket, Göteborg (omval)
Ulla Frisk, egen företagare, Stockholm (omval)
Derya Tumayer, Studentbostäder, Göteborg (omval)

 

Vi önskar hela styrelsen välkomna till ett nytt verksamhetsår!

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top