Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Träffa: Teresa Thorsson

Teresa Thorsson tillträdde som ny styrelseledamot i Svenskt Projektforum i samband med årsmötet i april i år. Teresa är ansvarig för Knowit Project and Quality Management (en del av Knowits affärsområde med managementkonsulter, Insight). De arbetar med fokus på genomförande, effektivisering och kvalitet.

Varför valde du att säga ja till erbjudandet om att bli ledamot?

– Just nu befinner både föreningen och synen på projektledarrollen i förändringens tid och då behövs en bred insyn i både projektledning, olika agila arbetssätt och många olika sorters verksamheter vilket mina år som management konsult gett mig, och jag tror att jag kan vara med och bidra i det förändringsarbetet.

Hur menar du med ”förändringens tid”?

– I och med att det agila synsättet kommer in, vilket i många fall är bra, har vi fått nya benämningar på olika roller och många organisationer letar sig fram när det gäller hur de mappar det mot det som traditionellt har varit en projektledarroll och hur resan framåt ser ut.

På vilket sätt menar du att projektledarrollen förändras?

– Projektledaren idag är en person som ska kunna ta en förändring från position A till B och kunna göra det på ett förtjänstfullt sätt. Det kommer att behövas kompetenta människor som kan se till att genomföra detta. Dessa behöver stöd och hjälp i sitt arbete och där vet jag att Projektforum har en viktig roll att spela.

Och hur tror du att du kan bidra?

– Min kompetens och inblick som jag får i och med att jag driver en konsultverksamhet och kan se hur denna förändring sker just nu, gör att jag tror att jag kan vara med och utveckla de bitarna. Vi måste vara med på det nya som händer och samtidigt kunna erbjuda det traditionella.

Men du har fler strängar på din lyra?

– Jo, jag jobbar bland annat även mycket med PENG (Prioritera Enligt NyttoGrunder, som är en nyttovärderingsmetod. Jag är ansvarig för PENG-modellen, utbildningar och för certifieringsrådet. I det arbetet märker jag att jag verkligen gör nytta hos företag och organisationer.

Och vad arbetar ni med i styrelsen just nu?

– Vi arbetar med hur föreningen ska verka idag och imorgon. Hur vi ska skapa värde och värdekedjor, hur vi kan säkerställa att vår vision är uppdaterad och berättigad. Vi ligger i framkant, till exempel när det gäller det agila och alternativa arbetssätt. Vi arbetar med agil certifiering och hur vi uppdaterar vår närvaro i sociala medier. Vi tittar på ett framtidssäkrat sätt att skapa värde för de som interagerar med oss.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top