Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

XP (Extreme programming)

XP baseras på fem värderingar: kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. Det är viktigt att ha en kund på plats så att kontinuerlig kommunikation mellan utvecklarna och kunden är möjlig. Kunden som är på plats har möjlighet att bestämma vad som ska uppfyllas av systemet (krav på systemet) och i vilken ordning dessa ska prioriteras (så att de viktigaste kraven hanteras först).

XP har ett antal så kallade ”tillämpningar” som stöttar de fem värderingarna. Det finns tolv tillämpningar i XP som stöttar de fem värderingarna:

 1. Planeringsspelet Funktionalitet i nästa leverans bestäms genom prioriterade verksamhetsberättelser och tekniska bedömningar.
 2. Små leveranser Systemet levereras i små inkrementella versioner.
 3. Metafor En enkel beskrivning av hur systemet ska fungera.
 4. Enkel design Genom att hålla koden enkel blir även designen enkel. Ta bort komplexitet från koden kontinuerligt när den upptäcks.
 5. Testning Tester skrivs innan koden utvecklas. Programmerare skriver tester som testar och validerar koden medan kunden skriver tester som testar och validerar verksamhetsberättelser.
 6. Omstrukturering av kod Ta kontinuerligt bort identiska (dubbletter) och komplexa kodbitar.
 7. Parprogrammering Programmerare arbetar i par vid en dator. En skriver koden medan den andre granskar koden.
 8. Gemensamt ägarskap Alla har rätt att ändra i all kod, skriven av dem själva eller någon annan.
 9. Kontinuerlig integration När en implementationsuppgift är utförd byggs systemet och integereras med den redan färdiga koden. Detta kan ske flera gånger per dag.
 10. 40-timmars arbetsvecka Programmerare tänker och därmed arbetar bättre utvilade. Övertid tillåts inte i två veckor i rad.
 11. Kund på plats Kunden arbetar med utvecklarna på heltid för att kunna svara på frågor, definiera systemet och skriva tester.
 12. Kodstandard Konsekvent kodstandard som alla programmerare följer.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top