Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt.

Därför finns ett speciellt nätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för myndigheter. Nätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, har erfarenhetsutbyte, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangerar utbildningar.

Nätverket har funnits i 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket ska du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och vara medlem i Svenskt Projektforum.

Projektnätverket kostar 1500 kr/träff för att delta i och brukar arrangeras minst två gånger per år.

Back To Top