Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Få det du vill. Första intrycket säger allt.

Angela Ahola är doktor i psykologi och författare, hon har nominerats
till Stora Talarpriset 2018 och är en av landets mest anlitade föreläsare.
På Projektforum 2018 kommer hon att berätta om framgångsrikt ledarskap
genom relationsbyggande.
Text: Andreas Lindberg

Angela Ahola föreläsningar brukar bjuda på många aha-upplevelser, inspiration, skratt och igenkänning.
Deltagarna brukar få med sig några verktyg för att skapa nya relationer,eller att bygga på de gamla.
Man varför ska man bygga på sina relationer?
– Vi ska inte nöja oss med att tänka ”jag är som jag är” utan vi behöver tänka på mottagaren också,
säger Angela Ahola. Det är helt avgörande för hur goda relationer vi får. Och relationer är ju det
viktigaste vi har både när det kommer till det privata och vårt jobb, karriär och framgång.
Vi människor söker efter att komma på samma våglängd med våra medmänniskor, oftast genom
att spegla varandra. Det är ett av de mest kraftfulla psykologiska fenomen som finns i sociala interaktioner.

Socialt kompetent
– Vi människor har under tusentals generationer tränat upp förmågan att vara socialt flexibla.
Den som är socialt flexibel är också socialt kompetent, vilket behövs om vi ska klara oss i de
flesta situationer när man har med människor att göra. Inte minst som projektledare. Människor
söker likheter och är benägna att hitta dem hos varann.
– Om du som projektledare eller projektmedarbetare kommer in i en grupp där du inte känner
någon samhörighet alls,  så finns det metoder för att komma över den bristen, berättar Angela.
Det enklaste och mest naturliga är att ställa frågor till varann. Du kommer garanterat att hitta
något som kan föra er samman. Men det är viktigt att vi förstår att det behövs olika kompetenser
och personligheter i en grupp som ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Styrkan i ett
framgångsrikt team ligger i att vi är olika.

Döm inte andra efter dig själv
– Ett hinder på vägen kan vara att man dömer andra människor utifrån sitt eget sätt att uppfatta
omvärlden, säger Angela. Bara för att jag tycker på ett sätt så betyder det inte att alla andra gör
det. Nej, försök att hitta likheterna istället, oavsett om de finns i attityder eller i aktiviteter, så
kommer du lättare att skapa en vi-känsla och det är en viktig komponent när det gäller relationer.
Angela berättar att ett av det viktigaste när vi ska lära känna en människa är det första intrycket.
Forskning visar att vi på bråkdelen av en sekund har skapat en bild eller en känsla av en främmande
person som man möter för första gången. Det är det som är det viktiga första intrycket. I detta första
och avgörande intryck ställer vi oss två frågor. Det är två egenskaper som är de allra viktigaste och
hela 82 procent av alla de egenskaper vi läser av hos varann hamnar i just dessa två egenskapskluster.
Det första vi frågar oss är: Kan jag lita på denna person? Är det en schysst, godhjärtad, empatisk
människa med hjärtat på det rätta stället? En bra människa? Det här är nedärvt från stenåldern för
att vi ska få en signal om det är en vän eller en fiende, om vi ska fly eller stanna kvar.

Snäll och dum eller elak och dominant?
– Den andra frågan inbegriper kompetens, kapacitet,förmåga, dominans, självförtroende, etc, säger
Angela. Du bedömer människor utifrån de här parametrarna och det styr ditt förhållande till den
andra personen. Om jag generaliserar grovt: En snäll och dum person har du ingen nytta av, en elak
och dominant person kan  vara farlig. Men det är inte bara jag som generaliserar. Alla människor gör
sådana omdömen om andra omedvetet. Angela berättar att det här har fyllt en evolutionär funktion.
Att veta vår plats i gruppen eller i hierarkin, det har hjälpt oss att överleva eftersom det minskade
skadorna och konflikterna i gruppen. Man ska inte göra sig ovän med mäktiga artfränder och folk har,
förmodligen i alla tider, strävat efter att alliera sig med rätt personer.

Vi möts i den digitala världen
Hon menar att det som komplicerat saker och ting de senaste åren är att vi inte alltid möter andra
människor i  den fysiska världen. Vi tvingas att samarbeta med personer via mejl och andra digitala
medier. Vissa medarbetare träffar vi inte ens. Då är det ännu viktigare hur du uttrycker dig och är
tydlig med vad du menar.
– Mejlkorrespondens är som upplagt för missförstånd, säger hon. Människan är gjord för att träffa
andra människor. En stor del av vår kommunikation har att göra med hur vi säger saker och ting, hur
vi pauserar och betonar, hur  vårt kroppsspråk är etc. Att kunna ta varann i hand, att se varann i ögonen
är en viktig del av vårt sätt att interagera.  Allt detta går man miste om i elektronisk post. Kanske är det
därför emojis finns? De ska ju på något sätt visa på  känslan i det vi skriver.

Laptop skärmar av dig
En annan sak som skapar avstånd är hur vi numera agerar när vi har möten.
– Många har möten där alla har  varsin laptop framför sig, säger Angela. Skärmen blir som en fysisk
barriär eller en mur som man bygger upp. Bokstavligt  talat ett sätt att avskärma sig från omvärlden.
– Bristen av mänsklig kommunikation i digitala medier går att komma  till rätta med, berättar Angela.
En mycket enkel sak är att ge personliga kommentarer, vara lite extra artig, ställa vanliga frågor om
fritidssaker även i mejl. Det är ett socialt smörjmedel. Eller använd positiva superlativer, även i skrift.
Forskning visar att de som säger: jättetrevligt, underbart, fantastiskt, supersnabb eller urkul, uppfattas
mycket mer positivt av mottagaren. Men är du lite kort och kantig kan du uppfattas som arg, sur eller
som ett hot, och då är det inte lika lätt att få igenom det du vill.

Du kan få inflytande 
Men vad är då syftet med att agera på det här sättet, oavsett om det är i verkligheten eller via mejl?
– Jo, du vill ju åstadkomma något, du vill få inflytande, säger Angela. Men du har en mycket kort tid
på dig att göra intryck, oavsett om det är hos potentiella kunder, medarbetare eller andra, när du
presenterar en idé, ett förslag, förhandlar eller pitchar. Jag är ingen bra projektledare om jag inte kan
få med mig min projektgrupp och få dem att samarbeta. Men allt har inte att göra med hur du själv uppträder.
– Det är minst lika viktigt att kunna läsa av andra. Det är allas ansvar att behandla varann med respekt och
hitta sätt att kunna samarbeta på. Man kan vara både auktoritär och lugn och vänlig. Att skrika och bråka
inger inte respekt, avslutar Angela.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Linda Strömstedt

Back To Top