Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Högre lön skulle få svenskarna att byta jobb

Blocket har gjort en undersökning i samarbete med Kantar Sifo. 1000 svar samlades in under perioden 20-27 november 2020. De flesta svenskar är nöjda med sin nuvarande arbetssituation – men hela 58 procent kan tänka sig att byta jobb för att få bättre lön. I den yngre åldersgruppen skulle så många som 7 av 10 byta jobb för att få en bättre lön.

Bara fem procent uppger att de inte trivs och inte vill vara kvar på sin nuvarande arbetsplats. Överlag tycks svenskarna vara ganska nöjda med sin nuvarande arbetssituation. I den äldsta åldersgruppen är den vanligaste anledningen till att stanna att man känner sig duktig på det man gör (30 %).

– Det skiljer sig en del åt mellan vad som är viktigt för de olika åldersgrupperna. För den mellersta åldersgruppen (30-49 år) är det till exempel viktigt med flexibla arbetstider – det kan troligtvis bero på att många i den åldersgruppen har småbarn, säger Alexander Greidinger, marknadsplatsdirektör på Blocket Jobb.

I hela landet visar det sig att lönen är den absolut största anledningen till att folk kan tänka sig att byta jobb. För stockholmare kommer “bättre geografiskt läge” (23 %) på andra plats.

Den yngsta åldersgruppen svarar att en av den främsta faktorn att kunna byta jobb är om den nya arbetsplatsen erbjuder en bättre lön (71%) Ökade möjligheter att lära sig någonting nytt står också högt i kurs (26 %).

 

Vilken/vilka av följande faktorer skulle främst kunna få dig att byta jobb? Om nya arbetsplatsen erbjuder… (Ange minst ett och max två svar.)

 • Bättre lön, 58 %
 • Ökade möjligheter till att lära mig något nytt, 22 %
 • Nya arbetsuppgifter, 17 %
 • Bättre geografiskt läge, 17 %
 • Ingenting skulle kunna få mig att byta jobb, 12 %
 • Bättre stämning/kultur på arbetsplatsen, 10 %
 • Mer flexiblare arbetstider, 10%
 • Bättre chef, 9 %
 • Bättre samarbete med kollegor, 5 %
 • Bättre arbetstitel, 4 %
 • Annan faktor, nämligen: 4 %
 • Tryggare anställningsvillkor, 2 %

 

Vilken/vilka faktorer är det främst som får dig att trivas och vilja vara kvar på din nuvarande arbetsplats? (Ange minst ett och max två svar.)

 • Arbetsuppgifterna, 27 %
 • Kollegor, 24 %
 • Känner mig duktig på det jag gör, 23 %
 • Stämningen/kulturen på arbetsplatsen, 20 %
 • Det finns utrymme för att utvecklas, 18 %
 • Trygga anställningsvillkor, 17 %
 • Flexibla arbetstider, 16 %
 • Bekvämlighet, vill inte byta jobb, 14 %
 • Bra geografiskt läge, 10 %
 • Chef, 8 %
 • Jag trivs inte/vill inte vara kvar på min nuvarande arbetsplats, 5 %
 • Annat, 2 %
 • Min arbetstitel, 1 %
 • Tveksam, vet ej, 1 %

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top