Certifikaten för IPMA nivå B och C är giltiga i 5 år. Det är den certifierades ansvar att bevaka giltighetstiden. Anmälan till recertifiering måste ske inom exakt 6 månader efter att ditt certifikat gått ut.

Pris A recert 11 100 SEK
Pris B recert 9 800 SEK
Pris C recert 8 300 SEK
Byte av omgång 2 000 SEK

För att bli recertifierad krävs att kandidaten:

  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering
  • Utvecklat sin kompetens
  • Inte har erhållit några befogade klagomål på sin projektledarkompetens eller sitt professionella uppträdande
  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden innebär minst 28 manmånader under 5 år, dvs. 50 % av 55 manmånader (5 år är 55 manmånader). För IPMA nivå B ska minst 17 manmånader av dessa vara som projektledare för komplexa projekt.

Riktlinjer för kompetensutveckling

Kandidaten ska ha minst totalt 35 timmar/år under 5 år som exempelvis:

  • Deltagare i projektledarutbildning
  • Deltagare i organiserat erfarenhetsutbyte mellan projektledare, t ex på konferenser och workshops
  • Läst relevant litteratur
  • Lärare för projektledarutbildning
  • Assessor för bedömning av projektledare

Kommande recertifieringsomgångar

Okt 2018

Datum
Aktivitet
Innehåll