skip to Main Content

Certifikaten för IPMA nivå A, B och C är giltiga i 5 år. Det är den certifierades ansvar att bevaka giltighetstiden. Anmälan till recertifiering måste ske inom exakt 6 månader efter att ditt certifikat gått ut.

Pris A recert 11 100 SEK
Pris B recert 9 800 SEK
Pris C recert 8 300 SEK
Byte av omgång 2 000 SEK

För att bli recertifierad krävs att kandidaten:

  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering
  • Utvecklat sin kompetens
  • Inte har erhållit några befogade klagomål på sin projektledarkompetens eller sitt professionella uppträdande
  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden innebär minst 28 manmånader under 5 år, dvs. 50 % av 55 manmånader (5 år är 55 manmånader). För IPMA nivå B ska minst 17 manmånader av dessa vara som projektledare för komplexa projekt.

Riktlinjer för kompetensutveckling

Kandidaten ska ha minst totalt 35 timmar/år under 5 år som exempelvis:

  • Deltagare i projektledarutbildning
  • Deltagare i organiserat erfarenhetsutbyte mellan projektledare, t ex på konferenser och workshops
  • Läst relevant litteratur
  • Lärare för projektledarutbildning
  • Assessor för bedömning av projektledare

Kommande recertifieringsomgångar

jan 2019

Datum
Aktivitet
Innehåll

mar 2019

Datum
Aktivitet
Innehåll

maj 2019

Datum
Aktivitet
Innehåll

aug 2019

Datum
Aktivitet
Innehåll

sep 2019

Datum
Aktivitet
Innehåll

okt 2019

Datum
Aktivitet
Innehåll
Back To Top