Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kompetenser som krävs för att framgångsrikt leda projekt, program och portföljer

Individual Competence Baseline (sv översättningen Individuell Kompetensmodell i projekt, program och portföljledning hittar du här) är IPMAs globala standard för kompetens i projekt. Standarden, varpå IPMA certifieringen vilar, definierar kompetens utifrån tre områden; Perspective, People och Practice. People-området är unikt för IPMA och består av de personliga och sociala kompetenserna som krävs för att framgångsrikt leda ett projekt, program eller portfölj. Här nedan följer definitionen av tre av de tio kompetenselement som utgör People-området; Ledarskap, Teamwork och Konflikt & Kris. 

Ledarskap

“Ledarskap handlar om att peka ut riktningen och ge vägledning för individer och grupper. Man behöver kunna välja och använda olika ledarstilar i olika situationer. Utöver att visa ledarskap för sitt team måste individen betraktas som en ledare när han eller hon representerar projektet för den högre ledningen och andra intressenter.”

Teamwork

“Teamwork handlar om att samla människor för att förverkliga ett gemensamt mål. Team är grupper av människor som samarbetar för att nå specifika mål. Projektteamet brukar bestå av specialister inom olika discipliner som arbetar tillsammans för att uppnå komplexa resultat. Teamwork handlar om att skapa ett produktivt team genom att utforma, stödja och leda teamet. kommunikationen och relationerna inom teamet hör till de viktigaste aspekterna på lyckade teamwork.”

Konflikt & kris

“Konflikt och kris handlar om att lugna och lösa konflikter och kriser genom att vara observant på sin omgivning och lägga märke till och ta fram lösningar på meningsskiljaktigheter. konflikter och kriser kan gälla händelser och situationer, personliga konflikter, stressnivåer och andra potentiella hot. Individen måste lösa de här situationerna på ett bra sätt och se till att alla berörda drar lärdomar för framtiden.”

.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top