Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kvinnor mer zoomtrötta än män

Géraldine Fauville, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och tidigare forskare på Virtual Human Interaction Lab vid Stanford University har tillsammans med forskare på Virtual Human Interaction Lab vid Stanford University genomfört en enkätstudie med över 10 000 deltagare från hela världen.

Studien visar att de som upplever mest zoomtrötthet är de som har fler och längre möten samt bara korta pauser mellan mötena. Studien visar också att nästan 14% kvinnor upplever en större zoomtrötthet än män, medan andelen män som uppger att de är mycket till extremt trötta motsvarar 5,5 %. Studien visar också kvinnor och män har lika många videomöten, men att kvinnor tenderar att ha längre möten och kortare pauser mellan mötena. Dock förklarar det inte hela skillnaden i upplevd trötthet mellan kvinnor och män.

Fyra orsaker till zoomtrötthet

I en tidigare studie har Jeremy Bailenson, professor i kommunikationsvetenskap vid Stanford University som ingår i forskargruppen, kartlagt vilka aspekter av videomöten som gör att vi drabbas av trötthet och identifierat följande orsaker:

 • I många verktyg för videomöten ser du hela tiden en bild av dig. Det kan liknas vid att ständigt ha en spegel bredvid sig, och vi människor tenderar att bli mer självkritiska av att se oss själva.
 • Känslan av att vara fysiskt fångad. Kamerans vinkel begränsar hur du kan röra på dig under mötet, och just möjligheten att röra på kroppen är starkt kopplad till kreativitet och lärande.
 • Känslan av att alla stirrar på dig. I ett videomöte är fönstret fullt av ansikten och alla tycks titta på just dig hela tiden, till skillnad från ett vanligt möte där du vet uppmärksamheten endast riktas mot dig när du har ordet.
 • Ökad kognitiv ansträngning för att uttrycka sig med och tolka kroppsspråk. När vi möts i verkligheten har vi en intuitiv förståelse av varandras kroppsspråk. I videomöten måste vi lägga mycket mer energi på att å ena sidan att tydliggöra när vi vill ha ordet, när vi håller med om något, och så vidare, och å andra sidan tolka andra människors kroppsspråk via skärmen.

Här tror forskaren Géraldine Fauville att det finns tre huvudorsaker till att kvinnor är mer drabbade av zoomtrötthet.

 1. Dels är de mer påverkade av spegeleffekten,
 2. dels känner sig mer fysiskt fångade av den begränsade rörelsefriheten och
 3. de upplever också i högre utsträckning att alla stirrar på dem.

Géraldine Fauvilles tips som underlättar videomöten:

 • Stänga ”self-view” (fönstret där man ser dig själv) och ibland helt stänga av kameran
 • Skapa en större rörelsefrihet genom att öka avståndet mellan sig själv och kameran
 • Minska videomötets fönster så att deltagarnas ansikten blir mindre och inte lika påträngande
 • Ha kortare möten
 • Arbetsgivare bör tillhandahålla externa skärmar, tangentbord och höj- och sänkbara skrivbord för att öka folks mobilitet vid videomöten

 

Till studien:  ”Nonverbal Mechanisms Predict Zoom Fatigue and Explain why Women Experience Higher Levels than Men” .

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top