Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kanban

Kanban är en agil metod som betraktas som en del av Lean systemutveckling och som hämtat inspiration från produktionsindustrin. Förenklat är Kanban ett visuellt system för att hantera arbetet som rör sig genom en process som skapar värde. Det är ett system för att visualisera arbete, minska slöseri genom att begränsa pågående arbeten och leverera ett fortlöpande värde till kunden.

 

Kanban har tre grundprinciper:

 1. Visualisera arbetsflödet (Visualize workflow)

I Kanban använder man sig av en Kanban-tavla för att visualisera arbetsflödet och flaskhalsar i processen. Visualisering av arbetsflödet inom teamet eller inom organisationen är en av metodens huvudsakliga styrkor. Genom att vi lokaliserar flaskhalsar ger detta oss en möjlighet att åtgärda eventuella brister och effektivisera arbetet. Teamet får samtidigt en bra överblick över arbetsprocessen vilket förenklar samarbetet mellan krav, utveckling och test men även mellan olika projektteam.

 

2. Pågående arbete (Work In Progress)

Kanban-metoden har till uppgift att sätta en gräns för antalet parallella pågående uppgifter som man arbetar med inom teamet. Ett sätt för att säkerställa att teamet arbetar efter sin egen arbetskapacitet är att sätta en siffra ovanför varje kolumn på Kanban-tavlan. Varje siffra motsvarar de antal uppgifter man får arbeta med parallellt. Genom att sätta en gräns för antalet parallella uppgifter i flödet så blir det en jämnare fördelning av arbetsuppgifter mellan exempelvis krav, test och utveckling. Vi förhindrar på detta sätt att flaskhalsar uppstår och sänker stressnivån då alla arbetar efter sin egen kapacitet.

 

3. Ledtid (Lead Time)

Ledtiden är den genomsnittliga tid det tar att slutföra en uppgift från att man påbörjat den. Exempelvis kan man mäta nyutveckling, defekter och hur mycket tid det tar att lösa supportärenden. Genom att identifiera och eliminera flaskhalsar samtidigt som man korrigerar pågående uppgifter utifrån teamets arbetskapacitet kommer ”ledtiden” att kunna förkortas. ”Ledtiden” kan även användas som ett mått på hur effektivt Kanban-teamet arbetar och när kunden kan väntas få sin leverans. Desto bättre man blir på att mäta ledtiden desto bättre blir man på att beräkna leveranstiden och hålla den, vilket ger kunden bättre och punktligare leveranser.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top