Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Lean

Begreppet har fått sitt namn från engelskans ”lean meat” de vill säga kött utan fett, och är en metafor till de mål som man vill att organisationer ska arbeta mot. Begreppet ”lean” har funnits sedan 1990. Tidigare kallades det för TPS (Toyota Production Systems) efter begreppet i det japanska företaget Toyota. TPS var grundat på två koncept: ”jidoka” (som kan översättas till ”automatisering med en mänsklig touch”) och ”Just-in-Time” som betyder att varje process producerar bara vad som krävs för nästa process, så att det skapas ett flöde. I första hand är Lean en uppsättning styrande principer, eller värderingar, som tillsammans utgör en ledningsfilosofi och en företagskultur.

Lean handlar till exempel om:

  • Principen att allt alltid kan bli bättre (kaizen). Ju mer som förbättras, desto fler nya möjligheter till förbättringar kan identifieras.
  • Principen om att problem ska ses som möjligheter istället för att man letar syndabockar.
  • Principen att man bör börja med att förändra sig själv eftersom man själv vet bäst var skon klämmer. Var och en ansvarar för sin förbättring.
  • Principen om att alltid fokusera på kundvärde (både interna kunder och externa).

 

Lean arbetssätt

Den andra beståndsdelen i Lean är ett gemensamt och visuellt arbetssätt. Genom att kartlägga de processer man jobbar i och lyfta fram förbättringsåtgärder på tavlor på väggen blir alla delaktiga och arbetet går snabbare framåt. Man möts i arbetsgrupper vid tavlorna och kommer gemensamt fram till nya åtgärder och prioriteringar. Tavlornas utformning är inte det väsentliga – huvudsaken är att man fångar upp ett flöde av arbetsuppgifter, till exempel från ”Idéer” till ”Pågående” till ”Avslutat”.

 

Lean verktyg

Slutligen består Lean en låda med verktyg för att successivt ta förbättringsarbetet vidare. Ett centralt verktyg är 5S som handlar om att sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top