Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Scrum

Är ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter formulerat av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Ordet ”scrum” kommer från rugbyn där det är ett moment när bollen sätts i spel. I scrum finns det inte en klassiskkravspecifikation utan man har istället en backlog. En backlog är kort sagt en prioriterad och levande lista med önskemål. Detta innebär att i ett projekt kan önskemål som är aktuella vid projektets start falla bort om de prioriteras ned under projektets gång och nya önskemål kan också läggas till.

 

I Scrum finns tre uttalade roller

1. Produktägare (product owner): Produktägaren sammanställer

och prioriterar önskemål om tillägg och ändringar främst

utifrån affärsnytta. I ett webbprojekt är det vanligt att produktägaren

är en projektledare hos beställaren.

 

2. Scrum master: Scrum mastern coachar teamet och ser till att

allt rullar på smidigt. Scrum mastern stämmer av mellan aktörer

samt ser till att det inte finns några hinder för teamet.

 

3. Team: Teamet är självorganiserande och bestämmer gemensamt

vem som gör vad och hur man löser olika uppgifter.

 

Vilka komponenter finns inom Scrum?

Backlog (Product backlog) En prioriterad lista med alla önskemål om produkten. Produktägaren prioriterar och ansvarar för

backlogen. En backlog skrivs ofta i form av user stories men kan även vara organiserad på andra sätt.

 

Sprint backlog Den del av produktbacklogen som teamet åtar sig att implementera under en sprint.

 

Sprint I Scrum delas arbetet in i sprintar. En sprint kan vara mellan 3 och 30 dagar lång. En sprint inleds med en planeringsmöte (Sprint planning) och avslutas med en demonstration och genomgång av det som utvecklats under sprinten (Sprint review). Under sprinten sker dagliga Daily scrums och sist i en sprint görs en återblick (Sprint retrospective).

 

Daily Scrum Ett kort statusmöte för teamet. Scrum master går igenom alla personer i teamet som besvarar tre frågor:

  1. Vad har jag gjort sedan igår?
  2. Vad ska jag göra till imorgon?
  3. Finns det något som hindrar mig?

 

Sprintgenomgång (Sprint review) En genomgång av status på det arbete som genomförts i sprinten samt demonstration av

funktionaliteten för produktägare, kunder och andra inbjudna intressenter. Syftet är att alla intressenter ska få bästa möjliga förståelse för dagsläget.

 

Återblick (Sprint retrospective) Team, Scrum master och produktägare går tillsammans igenom erfarenheter från sprinten

och identifierar möjliga förbättringar i arbetssättet. Några punkter väljs ut och åtgärdas i kommande sprint.

 

Sprint planning Produktägaren, Scrum master och teamet går igenom de önskemål som finns. Därefter bryter teamet ned kraven och tidsestimerar (ofta med planning poker och ibland med story points istället för timmar). Genom att jämföra de tidsestimerade och prioriterade önskemålen med tillgänglig tid tas en sprint backlog fram, som teamet åtar sig att genomföra.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top