Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projekt handlar om människor

“Fokus på ledarskap och resultat i utvecklad certifieringsprocess och kompetensmodell för IPMA-certifiering i Sverige“.

Enligt flera internationella studier investeras en allt större del av europeiska länders BNP i
projekt. 2007 var andelen 34 procent och idag närmar vi oss 40 procent. I Tyskland blir det
12 000 Mdr kr och i Sverige 1 500 Mdr kr. Dessutom visar en studie från PWC att andelen lyckade projekt
ökar med certifierade projektledare. 80 procent av alla lyckade projekt (majoriteten av intressenterna är nöjda)
har certifierade projektledare. Allt tyder på att certifiering ökar oddsen till ett lyckat projekt och att en av de
viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt är projektledarens kompetens.

Individuell kompetensmodell för projekt, program och portföljledarskap

Sedan 2002 har Svenskt Projektforum certifierat projektledare enligt IPMA:s internationella standard. Idag finns
det cirka 4 000 IPMA-certifierade projektledare i Sverige och 260 000 i världen.
Under 2017 kommer kompetensmodellen för IPMA-certifieringar att stärkas ytterligare. Representanter från över 60 medlemsländer har tillsammans vidareutvecklat den senaste standarden som fokuserar på en hållbar efterfrågad kompetensdefinition för olika roller inom projektrelaterat yrkesarbete.Kompetensmodellen för projekt, program och portföljledarskap delas in i tre kompetensområden: Perspective (projektets syfte), People (ledarskap, beteende och människorelaterad kompetens) samt Practice (metoder, verktyg och tekniker i praktiken).

Den nya kompetensmodellen är liksom den tidigare oberoende av bransch, metod och projektmodell men nomenklaturen har utökats med begrepp från olika branscher som till exempel produktbacklog för att arbeta med omfattningen i ett agilt IT-projekt.

Vidareutvecklad mognadstrappa för kompetens

Kompetensmognaden delas in i tre steg: kunskap, färdighet och förmåga. För att uppnå färdighet och förmåga krävs att man har tillämpat kunskap i praktiken. Skalan följer numera branschpraxis och omfattar både kunskapsbaserad och erfarenhetsbaserad kompetens. Skalan baseras på en variant av Bloom’s taxonomy tillämpad i en projektkontext med stegen 0-6 mot tidigare 0–10.

 

Fokus på ”People”

I den stärkta kompetensmodellen kommer ett stort fokus att ligga på området ”People”. Där finns tio kompetenselement och cirka femtio kompetensindikatorer på området som handlar om att kunna arbeta med människor. Till exempel är förmågan att styra och leda sig själv en förutsättning för att kunna arbeta med och leda andra. Andra indikatorer i området People är förmåga att få teamet att både utvecklas, trivas och samtidigt leverera resultat, integritet, pålitlighet, att skapa nya relationer och behålla dem, krishantering och förhandling.

Utvecklad certifieringsprocess

Certifieringsprocessen har utvecklats på flera sätt. Till exempel ges möjlighet att göra om delar av processen som prov, rapport, workshop och intervju. Självutvärderingen blir enklare med mer stöd för kandidaten och skalan blir tydligare, renare och enklare att tillämpa.

Fler får möjlighet till certifiering

De fyra nivåerna A, B, C och D finns kvar med några förändringar.  På A-nivå kommer det att, förutom programledare och portföljledare, vara möjligt att certifiera sig som Megaprojektledare det vill säga de som har kompetens på att leda riktigt stora projekt. På B-nivån kommer det förutom projektledare att vara möjligt att certifiera sig som programledare och även som portföljledare. C- och D-nivåerna ligger kvar som tidigare, med certifiering som projektledare och i projektkunskap. Detta betyder att flera personer som arbetar professionellt med projekt kan certifiera sig på Svenskt Projektforum.

 

Något om övergång från tidigare kompetensmodell och certifikat

Svenskt Projektforum har hittills certifierat nästan 4 000 projektledare. Certifikat utfärdade på den nuvarande modellen gäller, liksom den nya, fem år framåt. Därefter krävs recertifiering för att certifikatet fortsatt ska gälla.

Efterfrågad yrkeskompetens för projektrelaterat arbete 2025

2025 kommer den efterfrågade kompetensen på personer som arbetar projektrelaterat att vara ännu mer personanpassad. För att säkerställa en fungerande arbetsmarknad kommer det att efterfrågas certifieringar på allt mindre och specialiserade områden. En projektledares kompetensprofil kommer att avgöra om projektledaren är valbar eller inte och behovet av certifierad kompetens kommer att öka betydligt. Metoder, verktyg, projektmodeller och utvecklingsprocesser kommer att vidareutvecklas allt snabbare och det är idag omöjligt att förutse vilken metodkompetens som kommer att krävas 2025. Det står dock bortom allt tvivel att ett kompetensområde kommer att efterfrågas oavsett all annan förändring – nämligen ”People”. Framtidens projekt kommer som alltid att kräva ett förstklassigt samarbete mellan människor, ett föredömligt ledarskap med motiverade och inspirerade människor. En hållbar definition av vilken kompetens en projektledare måste ha för att vara valbar 2025 finns i IPMA:s område People. Arbetsgivare, rekryterare och arbetsmarknaden i sin helhet kommer att efterfråga bevis på den påstådda kompetensen. Certifiering av en oberoende organisation är ett sådant bevis.

IPMA-certifiering genom Svenskt Projektforum
– certifiering på riktigt

Svenskt Projektforum certifierar idag projektledare på området ”People”. Varje kandidat bedöms under hela
processen av en assessor på D-nivå och två assessorer på övriga nivåer. Under workshop och intervju visar kandidaten sin kompetens på samtliga kompetensområden, men framför allt på området ”People”. En IPMA-certifiering genom Svenskt Projektforum certifierar hållbar kompetens som kommer att efterfrågas idag och 2025. En IPMA-certifiering på Svenskt Projektforum certifierar ledarskapet på riktigt.

/PER-OLOF SANDBERG
Certifieringsansvarig på Svenskt Projektforum,
IPMA-A certifierad 2006 och styrelserepresentant
för Svenskt Projektforum.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Linda Strömstedt

Back To Top