Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledning i framtiden

Nästan 500 respondenter från 57 länder har under 2019 deltagit i en undersökning utförd av KPMG, Australian Institute of Project Management (AIPM) och International Project Management Association (IPMA).  Resultatet ger perspektiv aktuella trender och praxis inom projektoch programhantering globalt, samt insikter i utmaningarna som projekt(en) står inför när vi blickar mot framtiden.

 

Viktiga resultat

Organisationer globalt beskriver det svårt att leverera projekt som uppfyller alla mål runt järntriangeln: tid, kostnad och omfattning, tillsammans med utmaningen att uppnå intressenternas nöjdhet.

Enkätresultaten pekar utmaningarna med att tillämpa konsekvent styrning och tillsyn, fokusera att hantera fördelar och hantera förändringar genom projektets livscykel

  • 19% av organisationerna levererar framgångsrika projekt, åtminstone mestadels
  • 44% av organisationerna kommer sannolikt att leverera projekt som uppfyller det ursprungliga målet
  • 30%  av organisationerna kommer sannolikt att leverera projekt som är i tid
  • 36%  av organisationerna kommer sannolikt att leverera projekt enligt budget
  • 46% av projekten levereras till intressenternas belåtenhet

 

Och framtiden?

I en miljö med ständig förändring måste framgångsrika organisationer kunna anpassa sig och implementera snabbt och kräva mer av projektledare än någonsin tidigare. För att förbättra andelen projekt och program som leverera till fullt ut, pekar undersökningsresultat på att det finns några viktiga områden att ta itu med:

  • Organisationerna måste investera i att bygga upp ett agilt ”mindset” som fungerar för deras unika förhållanden.
  • Projektledaren måste bli mer strategisk och uppkopplad och utveckla färdigheter utöver traditionella projektledningsmetoder, såsom förändringsledning.
  • Organisationerna måste fördubbla sitt engagemang för projektoch programstyrning för att se bättre avkastning investeringar. Kritiska aktiviteter är tex riskanalys och eskalering.
  • PMOs måste fokusera på att underlätta effektivt beslutsfattande, inklusive prioritering av investeringar och flexibilitet för att anpassa sig till de föränderliga strategiska kraven i verksamheten.
  • Investeringar i ny teknik som samarbetsverktyg och artificiell intelligens behövs för att möjliggöra snabbare och effektivare användning av projektstyrnings data för att stödja beslutsfattandet.

 

Framtiden för projektledaren

Framtiden är ljus! Projektledaren kommer att vara ännu mer i kontakt med behov och krav från organisationen. Hen kommer kunna hantera komplexitet med positiv attityd, säker i förståelsen för hur man ska få saker att hända. De kommer vara uppskattade i organisationen som limmet mellan strategi och implementering. Projektledare i framtiden som lyckas kommer att ha ett agilt mindset och vara en skicklig ledare med kompetenser inom kommunikation, relationer och teamwork, konflikt och krishantering, innovativt ledarskap bland annat.

 

Du kan ladda ned rapporten i sin helhet här > 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top