Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Reskill – upskill

Eftersom verkligheten hela tiden förändras växer behovet av att lära om och lära nytt för att vara gångbar på en alltmer snabbrörlig arbetsmarknad. Exakt vad du behöver fokusera på kan vara svårt att identifiera i det snabbrörliga samhället. Upskill betyder uppdatera den kunskap du har och med reskill menas att lära nytt.

Nästan 14% av den globala arbetskraften kommer att behöva få nya färdigheter eller byta yrke till 2030 på grund av automatisering och artificiell intelligens (AI) (McKinsey Global Institute, 2017)

Cirka 87% av cheferna ser eller förväntar sig brister i kompetens hos sina medarbetare och under 50% vet hur man ska hantera problemet (McKinsey Global, 2020)

 

Frågor att ställa sig:

Vad har du för intresseområden?

Vilken kunskap/förmåga behöver du som tekniken inte kan ersätta?

Vilken kompetens saknas i din organisation?

Jobbar du med uppdrag, projekt eller förändringar kan du jämföra dina kompetenser mot det internationella ramverket för IPMA certifiering som ställer objektiva krav på kompetens utan koppling till en specifik bransch eller metod.

 

Starta en uppdatering av dina kunskaper genom att:

  • Gå en kurs (idag finns många olika alternativ på distans)
  • Delta i intressanta workshops, konferenser eller seminarier
  • Det finns massor av intressant material på You Tube, Tedtalks, Pod-casts etc
  • Bidra i och/ eller initiera nätverk både fysiskt men också via grupper i sociala medier
  • Certifiera dig – IPMAs certifiering har både reflektion och identifiering av styrkor och svagheter inbyggt i processen.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top