Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

IPMA är världens första projektledarförening och grundades 1965. IPMA står för International Project Management Association och är en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över.

IPMA har över 70 st medlemsföreningar och har tillsammans över 50.000 st medlemmar. Föreningarna arbetar för att utveckla projektledarkompetensen inom sina geografiska områden genom att interagera med tusentals utövare och utvecklar relationer med företag, myndigheter, universitet och högskolor samt utbildningsorganisationer och konsultföretag.

IPMA är en ideell och medlemsdriven organisation. IPMA:s styrelser och medlemsföreningar är fyllda med erfarna personer inom projektledning.

IPMA:s projektledarcertifiering är känd världen över och under de 15 senaste åren certifierat över 4000 st projektledare i Sverige och över 300.000 st världen över.

Läs mer om IPMA Certifieringar här >>

Vi arrangerar regelbundet webinarier där vi fördjupar din kunskap om IPMA Certifiering och svarar på alla dina frågor. Läs mer i vår kalender >

IPMA registrerade utbildningar
Sedan mars 2011 finns IPMA Registrering i Sverige. Systemet finns redan i ett flertal av IPMAs (International Project Management Association) medlemsländer. Registreringen följer en kvalitetsprocess uppsatt av IPMA för kartläggning och verifiering av utbildningens innehåll.
Syftet med Registreringen är bland annat att gemensamt höja kunskapen om projektledning, stärka utbildningens varumärke samt stimulera utvecklingen av utbildningen.
Läs mer om våra IPMA registrerade utbildningar>>

IPMAs medlemsföreningar i norden
Förutom i Sverige finns IPMA representerat genom medlemsföreningarna i Danmark, Finland, Norge och på Island. Läs mer om dem här:

Danmark
Finland
Norge
Island
Back To Top