Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se
 • Om IPMA Agil certifiering
 • Krav och val av nivå
 • Så här går det till
 • Anmäl dig

Om IPMA Agile Leader Certification

De utmaningar vi står inför är mer komplexa än någonsin tidigare. En föränderlig värld behöver en ny typ av ledarskap med annan arbetsfördelning och nya metoder. Personer som snabbt svarar på tekniska innovationer och förändrar sociala relationer. Detaljerad planering av allt gör oss stela och fastlåsta snarare än flexibla.

Lösning: Det agila arbetssättet

Ett svar på dessa utmaningar är det agila arbetssättet. När vi börjar med att fokusera på vad som skapar värde för våra kunder, kommer lösningarna fortare. Många organisationer har övergått, andra har börjat sin övergång till agila arbetssätt, så att de bättre kan anpassa sig till omvärlden och sina intressenter.

Organisationer som redan har erfarenhet av agilt arbete vet att det kräver mer än att bara skicka folk till utbildning med ett särskilt agilt ramverk. De förstår att det agila arbetssättet är lättare att förstå än att implementera. Vi behöver personer som leder den gemensamma inlärningsprocessen och som inspirerar de anställda i organisationen att anta ett agilt tankesätt.

Komplexitet och osäkerhet kräver också olika former av kontroll och ledarskap. Vi ser övergången från ren förvaltning till ledarskap på alla nivåer i organisationen. Det är därför behovet av kompetenta agila ledare växer. Oavsett om du är Product Owner, Agil Coach, Scrum Master eller Release Train Engineer (RTE), behöver en agil ledare inspirera teamet att göra ett ännu bättre jobb. Det är det som gör det möjligt för dig och din organisation att producera värdefulla resultat för dina kunder och intressenter.

Agila ledare påverkar klyftan mellan var vi står idag och visionen vi har för framtiden. Hur vet du som ansvarig beslutsfattare att du arbetar med en kvalificerad agil ledare?

 

Varför IPMA Agile Leader Certification?

IPMA är förkortning för International Project Management Association, en internationell samarbetsorganisation för nationella projektledarföreningar. Svenskt Projektforum representerar IPMA i Sverige. IPMA-certifiering är en validering av din aktuella kompetens där din kompetens bedöms som helhet. Personer som genomgår en IPMA-certifiering bedöms inom tre kompetensområden: Perspective, People och Practice. Det finns totalt 29 kompetenselement, och för att få ett certifikat måste du visa bevis på minst 80% av alla delar.

Perspective handlar om syfte och strategi. People handlar om att arbeta med människor medan Practice är kompetensen att behärska metoder, verktyg och teknik. Kvalificerade assessorer bedömer din erfarenhet och kompetens. Assessorerna är agila ledare med lång erfarenhet.

Det finns redan flera agila certifieringar. Varför välja IPMA:s agila certifiering?

 • IPMA bidrar till ett ändrat tankesätt (being agile), inte det ”agila systemet” (doing agile)
 • IPMA fokuserar på People-kompetenser, dvs beteende och ledarskap.
 • IPMA är oberoende av branscher
 • IPMAs certifiering är global och implementeras i över 70 länder

Krav och val av nivå

IPMA-certifikat omfattar fyra olika nivåer beroende på erfarenheter och kompetenser som agila ledare: D, C, B eller A. Att välja rätt certifikatnivå beror på erfarenhet som agil ledare samt på komplexiteten i uppdrag.

Nivå D

 • Du har bred kunskap om agilt ledarskap.
 • Du har kunskap om kompetenselementen för agila ledare.
 • Ingen tidigare agil erfarenhet krävs.

 

Nivå C

 • Du har arbetat i en agil ledande roll i din organisation.
 • Du har minst tre års (33 manmånaders) erfarenhet av att arbeta i en agil ledarroll under de senaste sex åren ELLER
 • Du har minst tre års (33 manmånaders) erfarenhet av att assistera en agil ledare i en komplex agil arbetssituation under de senaste sex åren

För att utvärdera om du arbetar i en komplex arbetssituation använder du vår komplexitetsmall

 

Nivå B

 • Du har arbetat i en agil ledande roll i en komplex agila arbetssituation.
 • Du har minst fem års (55 manmånaders) erfarenhet av att arbeta i en agil ledarroll under de senaste åtta åren varav minst tre år (33 manmånader) som agil ledare i en komplex agil arbetssituation.

För att utvärdera om du arbetar i en komplex arbetssituation använder du vår komplexitetsmall

 

Nivå A

 • Du har arbetat som agil ledare i mycket komplexa agila miljöer.
 • Du har minst fem års (55 manmånaders) erfarenhet av att arbeta i en agil ledande roll som ledare i en mycket komplex agil arbetssituation under de senaste tolv åren.

För att utvärdera om du arbetar i en komplex arbetssituation använder du vår komplexitetsmall

 

Erfarenheter av agilt ledarskap

Med undantag för nivå D måste du presentera tidigare erfarenheter i din ansökan för att bevisa att din erfarenhet uppfyller kraven för tid och komplexitet för nivån i fråga. De referensuppgifter som bäst illustrerar din erfarenhet måste presenteras mer ingående.

När du har förvärvat ett certifikat av en viss nivå har du rätt att använda den professionella titeln som motsvarar den aktuella nivån.

Titlar för de fyra olika nivåerna är:

 • Nivå D: Certified Agile Associate
 • Nivå C: Certifierad Agile Leader
 • Nivå B: Certified Agile Senior Leader
 • Nivå A: Certifierad Agile Organisational Leader

Så här går det till

Referenser används för att visa din erfarenhet

För ansökningar till certifikatnivåerna C, B och A måste du  illustrera din erfarenhet genom att referera till arbetssituationer som agil ledare.

Ladda ned IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile Worldför att utvärdera din kompetens.

Processen

Processen och detaljer för ett visst certifikat följer nedan:

Nivå D

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats vid tidpunkten för provet.  Du kan förbereda dig, t.ex. genom att läsa IPMA Referenshandboken ICB4 in an Agile World.
 5. Efter provet kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett D-certifikat.

Nivå C

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.3.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats vid tidpunkten för provet. Du kan förbereda dig, t.ex. genom att läsa IPMA Referenshandboken ICB4 in an Agile World.dig
 5. Efter provet kommer du att bli inbjuden till  en personlig intervju som sker digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats.
 6. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett C-certifikat.

Nivå B

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs i Stockholm.  Du kan förbereda dig, t.ex. genom att läsa IPMA Referenshandboken ICB4 in an Agile World.
 5. Efter provet skriver du en rapport enligt en rapportmall. Leverera rapporten enligt instruktionen.
 6. Efter rapporten kommer du att bli inbjuden till  en personlig intervju som sker digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats.
 7. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett B-certifikat.

Nivå A

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts kommer du att få bekräftelse och rapportmall och du kan börja sammanställa din rapport. Leverera rapporten enligt instruktionen.
 5. Efter rapporten kommer du att bli inbjuden till  en personlig intervju som sker digitalt och det enda du behöver är en dator och internetuppkoppling, du sitter på valfri plats.
 6. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett A-certifikat.

Anmäl dig

Certifieringsprocessen för alla nivåer och domäner börjar alltid med att du anmäler dig via webben. Vi arrangerar korta webinarier med information om certifieringen.

Priser och betalningsvillkor

 • Nivå D: 11.900:- (10.400:- för medlemmar)
 • Nivå C: 33.900:- (32.000:- för medlemmar)
 • Nivå B: 38.900:- (37.000:- för medlemmar)
 • Nivå A: 42.900:- (41.000:- för medlemmar)

Alla priser är exklusive moms. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan ska avgiften ska vara betald innan certifieringen startar. Medlemspriserna tillämpas på de medlemmarna som har betalat sin medlemsavgift innan de ansöker om certifiering. Anmälan är bindande.

Hitta nivå och anmäl dig här >  

Back To Top