Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kompetenscertifiering i agilt ledarskap

Framgångsrika organisationer leverera idag värde i snabba iterationer med tät feedback. Ett framgångsrikt ledarskap i en sådan miljö involverar medarbetare i ständiga förbättringar, uppmuntrar engagemang, tillämpar coaching och ”servant leadership”.

Svenskt Projektforum har tillsammans med representanter från olika företag utvecklat Agile Leader Certification  (ALC) som certifierar och utvecklar agilt ledarskap inom en rad roller för agila organisationer. Svenskt Projektforums agila certifieringar mäter och bedömer agil kompetens och inte bara kunskap.  Certifieringen vänder sig VD, Scrum masters såväl som klassiska projektledare. Kompetensutvecklingen sker genom reflektion genom självskattning, genom dialog med assessorer samt identifiering av styrkor och svagheter.

I certifieringen använder vi Agile Competence Baseline som adresserar 16 kompetenselement som sorterar under tre kompetensområden: People, Practice och Perspective.

Att ladda ned: Agile Certification PDF

Certifieringsnivåer

Agile Leader Certification – Nivå A

För dig som är ansvarig i organisationer med fler än 100 personer. Du jobbar för att få produkter, människor, färdigheter och beslut att anpassa sig till övergripande mål och vill vara säker på att du har den kompetens som behövs för att leda din organisation att leverera det som behövs i en snabbt utvecklande värld.

Krav ALC-A:  Du är en agil ledare med minst 33 månaders erfarenhet av organisationer i ett mycket komplext sammanhang. Den nödvändiga kompetensen är> = 5 för minst 13 av de 16 kompetenselementen.

Pris: 29.000:- (ex moms)

Agile Leader Certification – Nivå B

Du leder flera team i en fast eller tillfällig organisation. Team kan verka från olika platser eller vara virtuella. Du samarbetar med teamledare, andra ledare, intressenter, leverantörer, experter, leverantörer och kunder. Du är ansvarig för att leverera rätt produkt eller tjänst och hantera risker och förväntningar i en ständigt föränderlig miljö.

Krav ALC-B:  Du har minst 33 månaders erfarenhet av leda team i en agil miljö. Den nödvändiga kompetensen är> = 4 för minst 13 av de 16 kompetenselementen.

Pris: 25.000:- (ex moms)

Agile Leader Certification – Nivå C

Du leder ett team. Du samarbetar med teammedlemmar, andra teamledare, experter och andra intressenter i en snabb och dynamisk miljö.

Krav ALC-B:  Du har minst 33 månaders erfarenhet av leda team i en agil miljö. Den nödvändiga kompetensen är> = 3 för minst 13 av de 16 kompetenselementen.

Pris: 22.000:- (ex moms)

Agile Leader Certification – Addon A,B och C-nivå – LANSERAS INOM KORT

Denna certifiering är för dig som redan har ett giltigt certifikat på IPMA nivå A, B eller C och vill bekräfta din agila ledarskapskompetens som ett komplement till din redan prövade IPMA ledarskapskompetens.

Krav: IPMA A, B, C är en agil ledare med minst 33 månaders erfarenhet av agila organisationer.  Den nödvändiga kompetensen är> = 5,4 eller 3 (A, B och C) för minst 13 av de 16 kompetenselementen.

Pris: 10.000, 9.000, 8000:- (ex moms) (A,B och C)

Skalan för kompetens finns här >

Hitta en passande omgång här >

Jag vill veta mer

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Mobiltelefon *

  Företag

  Jag vill veta mer om


  Back To Top