Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Svenskt Projektforum arrangerar regelbundet digitala föreläsningar och presentationer i syfte att inspirera och informera. Vi arrangerar också webinarier tillsammans med våra partners som delar sina erfarenheter, tips, idéer och verkliga lösningar på problem som vi alla står inför idag och kan förvänta oss i morgon!

På denna sida samlar vi ett urval av dessa föreläsningar och ni kan även hitta dem på vår YouTube-kanal ”Svenskt Projektforum”>>


Partnerwebinar

Framtidens Portföljhantering – Att driva och styra projekt i en hybridvärld med Antura

Intresset och behovet av att se över sina strategiska satsningar och innehållet i sin utvecklingsportfölj har aldrig varit så stort som nu. En turbulent omvärld där mycket förändras innebär att alla organisationer har ett stort behov av att snabbt kunna ställa om, öka eller minska sina utvecklingsinitiativ, för att säkerställa att man är på rätt väg. Samtidigt pågår en omställning och balansgång mellan att genomföra utveckling i projektform eller i agila team. Även detta ställer andra krav på portföljhanteringen än tidigare. Allt det här påverkar såväl högsta ledningen, portföljägare, projektkontor som projektledare.

Här får vi lyssna till Anturas erfarna verksamhetskonsulter Patrik Strömbeck och Mattias Wallén som diskuterar och belyser aktuella frågor kring projekt- och portföljstyrning samt visa olika lösningar och verktyg för bättre kontroll och styrning.

Här får du se hela webinariet (50 minuter):


PM Talks

Denna gång fick vi lyssna till Johanna Lycken och Erika Quist som talade om Insikter för att lyckas och Tomas Gustavsson om hur Agilt ledarskap är en balansakt mellan motsägelser!

Här får du se hela webinariet (60 minuter) där även Donald Davies stipendium 2020 delades ut till en av de tre finalisterna:


Här kan du se föreläsningen Insikter för att lyckas (20 minuter):

Johanna Lycken som är IPMA-certifierad projektledare med stor erfarenhet av att driva projekt inom verksamhetsutveckling och IT. Erika Quist som är en engagerad ledare med stor kapacitet och en fena på att möta och bemöta där var och en befinner. En intressant föreläsning om hur vår inställning bidrar till hur vi agerar.

Insikter för att lyckas. Vi fick t ex insikter om dynamiskt eller statiskt mindset som påverkar vår kontrolluppfattning. Om vi har dynamiskt mindset, har vi en förmåga och tro på att vi kan påverka händelser i vår omgivning och tro på oss själva. Om vi har ett statiskt mindset tror vi att yttre omständigheter styr och vi ser inte oss själva som orsak till när det går bra. Oftast är vi en blandning av båda, i olika situationer har vi förmåga att tro det ena eller andra om oss själva. Ett medskick: en viktig faktor för att lyckas i projekt är kommunikation och i det komma ihåg att andra inte alltid tänker som du själv. Så jobba mot att gå från Självklart till Viklart!

HÄR hittar du presentationen: Insikter för att lyckas Johanna och Erika 12 juni


Här kan du se föreläsningen En balansakt i motsägelser (20 minuter):

 
 
Som sista punkt i programmet fick vi lyssna till Tomas Gustavsson som under många år varvat livet som konsult inom IT och ledarskap med att undervisa på Karlstads universitet. Han har skrivit böcker om agil projektledning och vunnit priset ”Årets projektledarbok”. Tomas forskar även inom systemutveckling med agila metoder i större organisationer. Tomas intressant programpunkt Agilt ledarskap är en balansakt mellan motsägelser. Den första motsägelsen: – Är Agilt en regelbok eller verktygslåda? Den andra -Är vi som Scrum Master ledare eller betjänt? Och till sist – Agil projektledning, är det en oxymoron? (= två ord vars betydelser ensamma motsäger varandra men tillsammans har en meningsfull innebörd.) Vi fick ta del av intressanta tips och tankar!

HÄR kan du läsa mer om IPMA® Agile Leadership Certification som Tomas pratade om >

Back To Top