skip to Main Content

ADDING VALUE CONSULTING AB
08-662 15 89 info@addingvalue.se
www.addingvalue.se

Gör ert nästa projekt till en succé!
Vi erbjuder kurser i Projekt, Program, och Portfolio Management, PMO, Nyttorealisering, Agile m.m. Vi certifierar i samtliga metoder och vår godkännandefrekvens är mycket hög.

PRINCE2® Foundation & Practitioner
PRINCE2® Agile
ITIL® Foundation
Programme Management (MSP®)
Portfolio Management (MoP®)
Portfolio, Program & Project Offices (P3O®)
Management of Risk (MoR®)
Better Business Cases™
Managing Benefits™
Change Management™

Mycket praktiska och interaktiva kursmoment. Vi erbjuder även
interna, skräddarsydda kurser för ert bolag, välkommen att
kontakta oss direkt för mer information. Aktuella kursdatum på www.addingvalue.se

ipma_reg_150

ASTRAKAN STRATEGISK UTBILDNING AB
Stockholm 08-54 54 23 00
Göteborg 031-709 12 30
utbildning@astrakan.se
www.astrakan.se

Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering, B och C-nivå (9 dagar)

Praktisk projektledning (3 dagar)

Projektledarskap (3 dagar)

OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring (3 dagar)

Effektiv förändringsledning – metod (2 dagar)

Effektiv förändringsledning – Fördjupning/Utförande (2 dagar)

Mötesledning – Facilitering av effektiva möten (2 dagar)

Vill ni ha kundanpassade kurser? Kontakta då:
Pia Andersson 08-5454 2302, pia@astrakan.se
Läs mer om hela vårt kursutbud på www.astrakan.se

ipma_reg_150

LEDARSKAP & PROJEKTHANTERING SVERIGE AB
Tel 073-335 66 00 anita.krantz@projekthantering.se
www.projekthantering.se

Projektledarprogrammet 11 dagar öppna grupper
Stockholm 18 februari 2020
Malmö  5 mars 2020
Göteborg  21 mars 2020
Kalmar 26 februari 2020

Aktuella datum se: www.projekthantering.se

Projektledarprogrammet, intensiv 5 dagar varav 3 dagar projektkunskap och 2 dagar ledarskap
Stockholm v 17, 2020 (utan internat)
Ronneby Brunn v 48, 2019, v 20, 2020  Malmö v 50, 2019, v 20, 2020  Umeå v 8, 2020 (utan internat)

Preparandkurs inför IPMA B och C
2 dagar Stockholm, Ronneby

 

Vi genomför även Projektägarutbildning, Projektmedarbetarutbildning,
och kundanpassade utbildningar i projektkunskap och ledarskap

Aktuella datum för kursstart hittar du på vår hemsida: www.projekthantering.se

ipma_reg_150

LEXICON
08-566 107 00 info@lexicon.se
www.lexicon.se

Lexicon erbjuder både öppna och anpassade projektledarutbildningar.

Praktisk projektledning – Att planera 8,9,10 januari 2020

Praktisk projektledning – Att planera 4,5,6 maj 2020

Practical Project Management – To plan 17,18, 19 February 2020

Praktisk projektledning – Att leda 30, 31 mars samt 1 april 2020

Practical Project management – Managing 3,4,5 June 2020

Sveriges största företags- och organisationsutbildare med det bredaste utbudet på 30-talet orter. Hitta fler utbildningar, datum och orter på www.lexicon.se

PEJL
08-732 90 35  pejlgruppen@pejl.se
www.pejl.se

 

Öppna- Interna- och Onlinekurser
Pejl Introutbildning i projektarbete
Pejl Portföljstyrning
Pejl Programstyrning
Pejl Projektägarutbildning
Pejl Styrgruppsarbete
Pejl Chefsutbildning (förändringsarbete)                                                                                                                                                                                                                                 Pejl Effektanalys (metodik)
Pejl Projektledarutbildning (möjlighet till certifiering)
Pejl Projektledarutbildning för erfarna (ink certifiering)
Pejl Praktisk projektledning (metoder/analyser)                                                                                                                                                                                                  Pejl Praktisk projektledning (kommunikation och samarbete)
Pejl Projektstyrning vid agilt arbetssätt ejl Projektstyrning (kund och leverantörsrelationer)
Pejl Projektverktyg Smartsheet

Se utförlig kursinformation, datum, orter samt onlinekurser på www.pejl.se

ipma_reg_150

CANEA PARTNER GROUP AB
010-459 00 11 utbildning@canea.se
www.canea.se

Leverera framgångsrika projekt, gå utbildning hos CANEA!

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Granska och utvärdera projekt, 2 dagar
PRINCE2® Foundation, 3 dagar
PRINCE2® Practitioner, 2 dagar
Effektivt Projektarbete, 1 dag
Projektledning, 3 dagar
Leda komplexa projekt, 5 dagar
Projektledarcertifi ering – PMP, 5 dagar
Förändringsledning & förändringsledarskap, 3 dagar
Förbereda och leda workshop, 1 dag
Kommunikationsverktyg och träning för ledare, 2 dagar

Vill du boka utbildning, har du frågor eller vill du anpassa en utbildning?

Kontakta oss på tel 010-459 00 11.

ipma_reg_150

LC2
031-723 21 28 office@lc2.se
www.lc2.se/projektledning

Flexibla distanskurser i projektledning och webbaserade preparandverktyg inför certifiering som projektledare enligt IPMA och PMI.

Grundkurs i projektledning – som distanskurs (IPMA reg.), 50 h
Grundkurs i projektledning – som e-learning, 20 h
Certifieringskurs i Projektledning IPMA-D – som distanskurs, 80 h
Certifieringskurs i Projektledning PMI-PMP – som distanskurs, 350 h
Preparandkurs IPMA-D/C/B – på distans, 30/40/60 h
Preparandkurs PMI-PMP – på distans, 320 h
Fortsättningskurs i projektledning – som e-learning, 30 h
Projektledarskap – som e-learning, 12 h
Program- och portföljstyrning – som e-learning, 12 h
Preparandsimulatorn X-AM PMP 5th, 20 h

Blended-learning koncept offereras på förfrågan

ipma_reg_150

TIETO
070-237 97 73/ 010-481 00 00
pps@tieto.com www.tieto.se/pps

PPS, Steg 1 grundläggande Projektstyrning (3 dagar) Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping
PPS, Step 1 conducted in English (3 dagar)
PPS, Steg 2 fördjupad projektstyrning (3 dagar)
PPS, Projektledarskap ledarskapet i projektledarrollen (3 dagar)
PPS, Beställare och Styrgrupp beställare och styrgruppens arbete i projekt (1 dag)
PPS, Portföljstyrning metodkurs för portföljledare (1 dag)
PPS, Programstyrning metodkurs för programledare (1 dag)
PPS, Projektmedarbetare att arbeta i ett PPS-projekt (1 dag)
PPS, Effektstyrning – Metodkurs om nyttorealisering (1 dag)

Även företagsinternt enligt överenskommelse.

WESTHAGEN UTBILDNING AB
060 178340
info@westhagen.se
www.westhagen.se

Certifierad projektledare, 12 dagar

Att arbeta i projekt (2 dagar) Luelå, Sundsvall  februari, mars och september 2020 (eller företagsintern)

Workshopledarutbildning (2 dagar) Luleå, Sundsvall eller företagsintern

Westhagens verktygslåda Aktuella kurser om 1-2 dagar www.westhagen.se/verktygslåda

 

Bli tryggare i din roll – Anmäl dig idag!
Besök vår hemsida för referenser, datum mm. www.westhagen.se                                                                                                                                                                 Kontakta oss gärna om du vill genomföra skräddarsydda projektledarutbildningar.

WENELL MANAGEMENT AB
08-545 700 90
E-post: kurs@wenell.se
www.wenell.se

Praktisk projektledning (4 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm, Göteborg, Malmö
Agil projektledning
Stockholm, Göteborg, Malmö
Styra & stödja projekt (1 dag)
Stockholm, Göteborg, Malmö
Projektledaren, gruppen & ledarskapet
Stockholm
Projektledarprogrammet (3+2+2+3 dagar)
Stockholm
PMI certifiering – preparandkurs (2+2 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö

Alla kurser, inklusive anpassade kurser kan naturligtvis genomföras företagsinternt.

Back To Top