skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

ADDING VALUE CONSULTING AB
08-662 15 89 info@addingvalue.se
www.addingvalue.se

Gör ert nästa projekt till en succé!
Vi erbjuder kurser i Projekt, Program, och Portfolio Management, PMO, Nyttorealisering, Agile m.m. Vi certifierar i samtliga metoder och vår godkännandefrekvens är mycket hög.

PRINCE2® Foundation & Practitioner
PRINCE2® Agile
ITIL® Foundation
Programme Management (MSP®)
Portfolio Management (MoP®)
Portfolio, Program & Project Offices (P3O®)
Management of Risk (MoR®)
Better Business Cases™
Managing Benefits™
Change Management™

Mycket praktiska och interaktiva kursmoment. Vi erbjuder även
interna, skräddarsydda kurser för ert bolag, välkommen att
kontakta oss direkt för mer information. Aktuella kursdatum på www.addingvalue.se

ipma_reg_150

ASTRAKAN STRATEGISK UTBILDNING AB
Stockholm 08-54 54 23 00
Göteborg 031-709 12 30
utbildning@astrakan.se
www.astrakan.se

Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering, B och C-nivå (9 dagar)

Praktisk projektledning, D-nivå  (3 dagar)

Projektledarskap (3 dagar)

Certifierad förändringsledare med OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring (8 dagar)

Diplomerad Facilitator (5 dagar)

Verksamhetsutveckling med processer, grundutbildning i Astrakanmetoden (3 dagar)

Vill ni ha kundanpassade kurser? Kontakta då:
Pia Andersson 08-5454 2302, pia@astrakan.se
Läs mer om hela vårt kursutbud på www.astrakan.se

ipma_reg_150

LEDARSKAP & PROJEKTHANTERING SVERIGE AB
Tel 073-335 66 00 anita.krantz@projekthantering.se
www.projekthantering.se

Projektledarprogrammet 11 dagar öppna grupper
Stockholm 16 september, 24 september 13 2020
Malmö  30 september 2020
Göteborg  21 oktober 2020
Kalmar 6 oktober 2020

Aktuella datum se: www.projekthantering.se

Projektledarprogrammet, intensiv 5 dagar varav 3 dagar projektkunskap och 2 dagar ledarskap

Ronneby Brunn v 36

Malmö  v 49   (utan internat)

Göteborg v 37  (utan internat)

 

Vi genomför även Projektägarutbildning, Projektmedarbetarutbildning,
och kundanpassade utbildningar i projektkunskap och ledarskap

Aktuella datum för kursstart hittar du på vår hemsida: www.projekthantering.se

ipma_reg_150

LEXICON
08-566 107 00 info@lexicon.se
www.lexicon.se

Lexicon erbjuder både öppna och anpassade projektledarutbildningar.

Praktisk projektledning – Att planera Stockholm 7-9 november 2020/ Örebro 1-3 juni, 26-28 augusti

Praktisk projektledning – Att leda 

Practical Project Management – To plan 

Practical Project management – Managing 3,4,5 June 2020

Alla våra projektutbildningar genomförs även på engelska. Kontakta oss för mer information samt hjälp att boka. Lexicon är Sveriges största företags- och organisationsutbildare med det bredaste utbudet på 30-talet orter. Hitta fler utbildningar inom bland annat kommunikation, ledarskap och ekonomi på www.lexicon.se

PEJL AB
08-732 90 35  pejlgruppen@pejl.se
www.pejl.se

Projektledarutbildning (möjl till cert):  9-10 juni
Projektledarutbildn för erfarna projektledare (inkl cert) (1/2 dag): 15 juni
Introduktion i projektarbete: 9 juni
Praktisk projledning: 10 juni
Projektstyrn vid kund- & leverantörsrelationer (1/2 dag):  11 juni
Projektstyrning vid agilt arbetssätt (1/2 dag):  11 juni
Projledarskap – kommunikation och samarbete:  12 juni
Projektägarutbildning (möjl t cert): 8 juni
Effekt- och projektstyrning (1/2 dag): 8 juni
Effektivt styrgruppsarbete (1/2 dag): 8 juni
Effektanalys (metodik)(1/2 dag): 11 juni
Förstudiearbete:  16 juni
Portföljstyrning: 17 juni
Programstyrning:
Chefsutbildning – Förändringsstyrning: 3 juni

För detaljerad information, se www.pejl.se eller kontakta oss: pejlgruppen@pejl.se

ipma_reg_150

CANEA PARTNER GROUP AB
010-459 00 11 utbildning@canea.se
www.canea.se

Leverera framgångsrika projekt, gå utbildning hos CANEA!

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Granska och rädda projekt, 2 dagar
PRINCE2® Foundation, 3 dagar
PRINCE2® Practitioner, 2 dagar
Effektivt Projektarbete, 1 dag
Projektledning, 3 dagar
Leda komplexa projekt, 5 dagar
Projektledarcertifi ering – PMP, 5 dagar
Förändringsledning & förändringsledarskap, 3 dagar
Förbereda och leda workshop, 1 dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Agil projektledning, 2 dagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Agil coaching, 2 dagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kommunikativt ledarskap, 2 dagar

Vill du boka utbildning, har du frågor eller vill du anpassa en utbildning?

Kontakta oss på tel 010-459 00 11.

ipma_reg_150

LC2
031-723 21 28 office@lc2.se
www.lc2.se/projektledning

Flexibla distanskurser i projektledning och webbaserade preparandverktyg inför certifiering som projektledare enligt IPMA och PMI.

Grundkurs i projektledning – som distanskurs (IPMA reg.), 50 h
Grundkurs i projektledning – som e-learning, 20 h
Certifieringskurs i Projektledning IPMA-D – som distanskurs, 80 h
Certifieringskurs i Projektledning PMI-PMP – som distanskurs, 350 h
Preparandkurs IPMA-D/C/B – på distans, 30/40/60 h
Preparandkurs PMI-PMP – på distans, 320 h
Fortsättningskurs i projektledning – som e-learning, 30 h
Projektledarskap – som e-learning, 12 h
Program- och portföljstyrning – som e-learning, 12 h
Preparandsimulatorn X-AM PMP 5th, 20 h

Blended-learning koncept offereras på förfrågan

ipma_reg_150

TIETO
070-237 97 73/ 010-481 00 00
pps@tieto.com www.tieto.se/pps

PPS, Steg 1 grundläggande Projektstyrning (3 dagar) Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping
PPS, Step 1 conducted in English (3 dagar)
PPS, Steg 2 fördjupad projektstyrning (3 dagar)
PPS, Projektledarskap ledarskapet i projektledarrollen (3 dagar)
PPS, Beställare och Styrgrupp beställare och styrgruppens arbete i projekt (1 dag)
PPS, Portföljstyrning metodkurs för portföljledare (1 dag)
PPS, Programstyrning metodkurs för programledare (1 dag)
PPS, Projektmedarbetare att arbeta i ett PPS-projekt (1 dag)
PPS, Effektstyrning – Metodkurs om nyttorealisering (1 dag)

Även företagsinternt enligt överenskommelse.

WESTHAGEN UTBILDNING AB
060 178340
info@westhagen.se
www.westhagen.se

Certifierad projektledare, (12 dagar) Start i Luleå och Sundsvall i september 2020

Att arbeta i projekt (2 dagar) Luleå, Sundsvall eller företagsintern

Workshopledarutbildning (2 dagar) Luleå, Sundsvall eller företagsintern

Skräddarsydda utbildningar Kontakta oss om du vill att vi kommer till dig

Westhagens verktygslåda Aktuella kurser om 1-2 dagar www.westhagen.se/verktygslåda

 

ANMÄL DIG IDAG!
Besök vår hemsida för referenser, datum mm. www.westhagen.se                                                                                                                                                                 Kontakta oss gärna om du vill genomföra skräddarsydda projektledarutbildningar.

WENELL MANAGEMENT AB
08-545 700 90
E-post: kurs@wenell.se
www.wenell.se

Praktisk projektledning (4 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm, Göteborg, Malmö
Agil projektledning
Stockholm, Göteborg, Malmö
Styra & stödja projekt (1 dag)
Stockholm, Göteborg, Malmö
Projektledaren, gruppen & ledarskapet
Stockholm
Projektledarprogrammet (3+2+2+3 dagar)
Stockholm
PMI certifiering – preparandkurs (2+2 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö

Alla kurser, inklusive anpassade kurser kan naturligtvis genomföras företagsinternt. Kontakta oss för mer information.

Back To Top