ADDING VALUE CONSULTING AB
08-662 15 89 info@addingvalue.se
www.addingvalue.se

PRINCE 2 10 ÅR I SVERIGE.
Vi erbjuder kurser i Projekt, Program, och Portfolio Management, PMO, Nyttorealisering, Agile m.m. Vi certifierar i samtliga metoder och vår godkännandefrekvens är hög.

PRINCE2® Foundation & Practitioner
PRINCE2® Agile
ITIL® Foundation
Programme Management (MSP®)
Portfolio Management (MoP®)
Portfolio, Program & Project Offices (P3O®)
Management of Risk (MoR®)
Better Business Cases™
Managing Benefits™
Change Management™

Mycket praktiska och interaktiva kursmoment. Vi erbjuder även
interna, skräddarsydda kurser för ert bolag, välkommen att
kontakta oss direkt för mer

ipma_reg_150

ASTRAKAN STRATEGISK UTBILDNING AB
Stockholm 08-54 54 23 00
Göteborg 031-709 12 30
utbildning@astrakan.se
www.astrakan.se

Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering, 9 dagar
OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring 3 dagar
Effektiv förändringsledning, 2 dagar
Effektiv förändringsledning – Fördjupning/Utförande, 2 dagar
Mötesledning – Facilitering av effektiva möten, 2 dagar
Praktisk projektledning, 3 dagar
Projektledarskap, 3 dagar

Vill ni ha kundanpassade kurser? Kontakta då:
Pia Andersson 08-5454 2302, pia@astrakan.se
Läs mer om hela vårt kursutbud på www.astrakan.se

CANEA_Logo_Color_203x87px

ipma_reg_150

CANEA PARTNER GROUP
010-459 00 11 utbildning@canea.se
www.canea.se

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Sådana resultat kan uppnås mer effektivt om en bra projektledningsmetodik används.

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö
PRINCE2® Foundation, 3 dagar
PRINCE2® Practitioner, 2 dagar
Effektivt Projektarbete, 1 dag
Projektledning, 3 dagar
Avancerad Projektledning, 5 dagar
Projektledarcertifiering – PMP, 5 dagar
Leda Människor i Projekt, 3 dagar
Förbereda och leda workshop, 1 dag

Vill du boka utbildning, har du frågor eller vill du anpassa en utbildning? Kontakta oss på tel 010 -459 00 28.

CHEF
08-555 245 00
www.chef.se/natverk

Allt du som chef behöver veta – på en halvdag

På en förmiddag ger Chef Seminarium dig den viktigaste kunskapen inom de mest affärskritiska områdena. De främsta experterna ger dig aktuella fakta, verktyg och delar med sig av sina bästa metoder inom varje ämne. Varje seminarium avslutas med ett lunchmingel.

Nästa Chef Seminarium:
“Dataskyddsförordningen”
28 sept och 27 okt kl 09-12. Är din organisation förberedd inför den nya dataskyddsförordningen och har alla rutiner på plats? På Chefs Seminarium får du full koll av experterna.

 

Läs mer på www.chef.se/seminarium 

DATAFÖRENINGEN KOMPETENS AB
08-510 638 80 info@dfkompetens.se
www.dfkompetens.se
Certifierad programledare, 8 dagar
Projektledarprogrammet, 10 dagar
Praktisk projektledning, 4 dagar
Praktisk projektledning steg 2, 3 dagar
Projektledaren, gruppen och ledarskapet, 4 dagar
PMI certifiering – preparandkurs, 4 dagar
Agile for managers, 2 dagar
Leading SAFe i praktiken, 2 dagar
Scrum, Lean och mycket mer Agile, 4 dagar
Prosci Change Management, 3 dagar
Certifierad Agile Coach, 10 dagar

Dataföreningen Kompetens erbjuder högre vidareutbildningar
inom IT, verksamhetsutveckling och management. Varje år tar
vi emot cirka 3 000 kursdeltagare i över 150 utbildningsaktiviteter,
både öppna schemalagda och företagsinterna.

ipma_reg_150

LC2
031-723 21 28 office@lc2.se
www.lc2.se/projektledning

Flexibla distanskurser i projektledning och webbaserade preparandverktyg inför certifiering som projektledare enligt IPMA och PMI.
Grundkurs i projektledning – som distanskurs (IPMA reg.), 50 h
Grundkurs i projektledning – som e-learning, 20 h
Certifieringskurs i Projektledning IPMA-D – som distanskurs, 80 h
Certifieringskurs i Projektledning PMI-PMP – som distanskurs, 350 h
Preparandkurs IPMA-D/C/B – på distans, 30/40/60 h
Preparandkurs PMI-PMP – på distans, 320 h
Fortsättningskurs i projektledning – som e-learning, 30 h
Projektledarskap – som e-learning, 12 h
Program- och portföljstyrning – som e-learning, 12 h
Preparandsimulatorn X-AM NCB-KiP, 10 h
Preparandsimulatorn X-AM PMP 5th, 20 h
Blended-learning koncept offereras på förfrågan

ipma_reg_150

LEDARSKAP & PROJEKTHANTERING SVERIGE AB
Tel 073-335 66 00 anita.krantz@projekthantering.se
www.projekthantering.se

Projektledarutbildning 11 dagar öppna grupper
Stockholm 26 sept
Malmö  12 okt
Göteborg 18 okt
Kalmar 25 okt
Intensivutbildning v  48 Stockholm v 48 Ronneby Brunn.

Vi genomför även Projektägarutbildning, Projektmedarbetarutbildning
Kundanpassade utbildningar i projektkunskap och ledarskap

Aktuella datum för kursstart hittar du på vår hemsida: www.projekthantering.se

ipma_reg_150

LEXICON
08-566 107 00 info@lexicon.se
www.lexicon.se

Praktisk Projektledning Att Planera
Göteborg och Malmö: 28-30
augusti, 27-29 november
Stockholm:18-20 september, 22-
24 november
Örebro: 13-15 september,
25-27 oktober
Praktisk Projektledning Att Leda
Göteborg och Malmö: 2-4 oktober
Stockholm:  8-10 november
Örebro:25-27 september, 27-29 november

PEJL
08-732 90 35  pejlgruppen@pejl.se
www.pejl.se

 

Öppna- Interna- och Onlinekurser
Introd. projektarbete 5 okt, 12 dec
Portföljstyrning 11 okt, 6 dec
Programstyrning 10 okt, 11 dec
Styrgruppsarbete 13 sept, 29 nov
Projektägarutbildning+cert 4 okt, 7 dec
Projektledarutbildning+cert 3-4 okt, 1-2 nov, 5-6 dec
Projektledarutbildning erfarna inkl. cert 24 okt, 28 nov
Projektledarskap kommunikation/samarbete 18 okt, 14 dec
Projektdeltagarutbildning 25 okt
Praktisk projektledning metoder/analyser 12 okt
Pejl Effektanalys metodik 18 okt, 14 dec
Förstudiearbete 26 okt, 19 dec
Projektverktyg Smartsheet 18 okt, 14 dec

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB
08-586 386 00
info@stf.se
www.stf.se

Din partner för kompetensutveckling! Vi har Sveriges bredaste kursutbud för tekniker och ingenjörer. 200 kurstitlar inom nio utbildningsområden.
Projektledning i tekniska projekt, 2+2 dagar
Projektledning i byggprocessen, 11 dagar
Effektiva arbetsprocesser, 2 dagar
Agil projektledning med puls, 3 dagar
MBA för ingenjörer, 30 hp+30 hp
Det tydliga ledarskapet – för nya chefer, 3+1 dagar
Förhandling, Bas/Fördjupning, 2+2 dagar
Retorik – Övertyga om teknik, Bas/Fördjupning, 2+2 dagar
Företagsekonomi för icke-ekonomer, 2 dagar

Hör gärna av dig för diskussion om företagsanpassade utbildningar

ipma_reg_150

TIETO
070-237 97 73/ 010-481 00 00
pps@tieto.com www.tieto.se/pps

PPS, Steg 1 grundläggande Projektstyrning, 3 dagar. Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping
PPS, Step 1 conducted in English, 3 dagar
PPS, Steg 2 fördjupad projektstyrning, 3 dagar
PPS, Projektledarskap ledarskapet i projektledarrollen, 3 dagar
PPS, Beställare och Styrgrupp beställare och styrgruppens arbete i projekt, 1 dag
PPS, Portföljstyrning metodkurs för portföljledare, 1 dag
PPS, Programstyrning metodkurs för programledare, 1 dag
PPS, Projektmedarbetare att arbeta i ett PPS-projekt, 1 dag
PPS, Effektstyrning – Metodkurs om nyttorealisering, 1 dag

Även företagsinternt enligt överenskommelse.

WESTHAGEN UTBILDNING AB
060 178340
info@westhagen.se
www.westhagen.se

Certifierad projektledare, 12 dagar
Sundsvall: start 20 april och 12 september
Professionell Projektledare, 9 dagar
Coaching som ledarskap, 9 dagar
Juridik i projekt, 2 dagar
Projektmedarbetare, 4 dagar
Projektorienterat arbetssätt, 4 dagar
Beställare och styrgrupp i projekt, 3 dagar
IPMA preparandutbildning, 2 dagar
Stöd för PMP certifiering, 5 dagar
Vi stödjer IPMA/PMI certifiering.

Kontakta oss för datum/kundanpassning.

WENELL MANAGEMENT AB
08-545 700 90
E-post: kurs@wenell.se
www.wenell.se

Praktisk projektledning (4 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm, Göteborg, Malmö
Agil projektledning
Stockholm, Göteborg, Malmö
Projektledaren, gruppen & ledarskapet
Stockholm
Projektledarprogrammet (3+2+2+3 dagar)
Stockholm
PMI certifiering – preparandkurs (2+2 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö