skip to Main Content

ADDING VALUE CONSULTING AB
08-662 15 89 info@addingvalue.se
www.addingvalue.se

Gör ert nästa projekt till en succé!
Vi erbjuder kurser i Projekt, Program, och Portfolio Management, PMO, Nyttorealisering, Agile m.m. Vi certifierar i samtliga metoder och vår godkännandefrekvens är mycket hög.

PRINCE2® Foundation & Practitioner
PRINCE2® Agile
ITIL® Foundation
Programme Management (MSP®)
Portfolio Management (MoP®)
Portfolio, Program & Project Offices (P3O®)
Management of Risk (MoR®)
Better Business Cases™
Managing Benefits™
Change Management™

Mycket praktiska och interaktiva kursmoment. Vi erbjuder även
interna, skräddarsydda kurser för ert bolag, välkommen att
kontakta oss direkt för mer information. Aktuella kursdatum på www.addingvalue.se

ipma_reg_150

ASTRAKAN STRATEGISK UTBILDNING AB
Stockholm 08-54 54 23 00
Göteborg 031-709 12 30
utbildning@astrakan.se
www.astrakan.se

Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering, B och C-nivå (9 dagar)

Praktisk projektledning (3 dagar)

Projektledarskap (3 dagar)

OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring (3 dagar)

Effektiv förändringsledning – metod (2 dagar)

Effektiv förändringsledning – Fördjupning/Utförande (2 dagar)

Mötesledning – Facilitering av effektiva möten (2 dagar)

Vill ni ha kundanpassade kurser? Kontakta då:
Pia Andersson 08-5454 2302, pia@astrakan.se
Läs mer om hela vårt kursutbud på www.astrakan.se

ipma_reg_150

LEDARSKAP & PROJEKTHANTERING SVERIGE AB
Tel 073-335 66 00 anita.krantz@projekthantering.se
www.projekthantering.se

Projektledarprogrammet 11 dagar öppna grupper
Stockholm 15 okt 2018
Malmö  24 sep 2018
Göteborg 17 okt mars 2018
Kalmar 15 okt 2018

Projektledarprogrammet, intensiv 5 dagar varav 3 dagar projektkunskap och 2 dagar ledarskap
Stockholm, v 49
Ronneby Brunn,  v 47

Preparandkurs inför IPMA B och C
2 dagar Stockholm, Ronneby

 

Vi genomför även Projektägarutbildning, Projektmedarbetarutbildning,
och kundanpassade utbildningar i projektkunskap och ledarskap

Aktuella datum för kursstart hittar du på vår hemsida: www.projekthantering.se

ipma_reg_150

LEXICON
08-566 107 00 info@lexicon.se
www.lexicon.se

Praktisk Projektledning  – Att Planera
Göteborg: 24-26 okt 2018
Stockholm: 19-21 nov 2018, 23-25 jan 2019
Örebro: 17-19 okt 2018

Praktisk Projektledning – Att Leda
Göteborg: 26-28 nov 2018
Stockholm:  5-7 dec 2018, 25-27 feb 2019
Örebro: 14-16 nov 2018

Practical project management, planning (eng):
Stockholm:16-18 okt 2018, 20-22 mar 2019

Projekt – Practical project management, Att arbeta i projekt, Digital utbildning i GDPR, GDPR – den nya dataskyddsförordningen, Dataskyddsombudet i praktiken: Kontakta oss för mer information

Sveriges största företags- och organisationsutbildare med det bredaste utbudet på 30-talet orter. Hitta fler utbildningar, datum och orter på www.lexicon.se

PEJL
08-732 90 35  pejlgruppen@pejl.se
www.pejl.se

 

Öppna- Interna- och Onlinekurser
Pejl Introutbildning i projektarbete 22 okt
Pejl Portföljstyrning 17 okt
Pejl Programstyrning 8 okt
Pejl Projektägarutbildning 10 okt
Pejl Styrgruppsarbete 10 okt
Pejl Chefsutbildning (förändringsarbete) 9 okt                                                                                                                                                                  Pejl Effektanalys (metodik) 11 okt
Pejl Projektledarutbildning (möjlighet till certifiering) 22-23 okt
Pejl Projektledarutbildning för erfarna (ink certifiering) 22 okt
Pejl Praktisk projektledning (metoder/analyser) 24 okt                                                                                                                                        Pejl Praktisk projektledning (kommunikation och samarbete) 26 okt
Pejl Projektstyrning vid agilt arbetssätt 25 okt
Pejl Projektstyrning (kund och leverantörsrelationer) 25 okt
Pejl Projektverktyg Smartsheet (grundkurs) 30 okt

Se utförlig kursinformation samt onlinekurser på www.pejl.se

ipma_reg_150

CANEA PARTNER GROUP AB
010-459 00 11 utbildning@canea.se
www.canea.se

Leverera framgångsrika projekt, gå utbildning hos CANEA!

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Granska och utvärdera projekt, 2 dagar
PRINCE2® Foundation, 3 dagar
PRINCE2® Practitioner, 2 dagar
Effektivt Projektarbete, 1 dag
Projektledning, 3 dagar
Leda komplexa projekt, 5 dagar
Projektledarcertifi ering – PMP, 5 dagar
Förändringsledning & förändringsledarskap, 3 dagar
Förbereda och leda workshop, 1 dag
Kommunikationsverktyg och träning för ledare, 2 dagar

Vill du boka utbildning, har du frågor eller vill du anpassa en utbildning?

Kontakta oss på tel 010-459 00 11.

ipma_reg_150

LC2
031-723 21 28 office@lc2.se
www.lc2.se/projektledning

Flexibla distanskurser i projektledning och webbaserade preparandverktyg inför certifiering som projektledare enligt IPMA och PMI.

Grundkurs i projektledning – som distanskurs (IPMA reg.), 50 h
Grundkurs i projektledning – som e-learning, 20 h
Certifieringskurs i Projektledning IPMA-D – som distanskurs, 80 h
Certifieringskurs i Projektledning PMI-PMP – som distanskurs, 350 h
Preparandkurs IPMA-D/C/B – på distans, 30/40/60 h
Preparandkurs PMI-PMP – på distans, 320 h
Fortsättningskurs i projektledning – som e-learning, 30 h
Projektledarskap – som e-learning, 12 h
Program- och portföljstyrning – som e-learning, 12 h
Preparandsimulatorn X-AM PMP 5th, 20 h

Blended-learning koncept offereras på förfrågan

ipma_reg_150

TIETO
070-237 97 73/ 010-481 00 00
pps@tieto.com www.tieto.se/pps

PPS, Steg 1 grundläggande Projektstyrning (3 dagar) Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping
PPS, Step 1 conducted in English (3 dagar)
PPS, Steg 2 fördjupad projektstyrning (3 dagar)
PPS, Projektledarskap ledarskapet i projektledarrollen (3 dagar)
PPS, Beställare och Styrgrupp beställare och styrgruppens arbete i projekt (1 dag)
PPS, Portföljstyrning metodkurs för portföljledare (1 dag)
PPS, Programstyrning metodkurs för programledare (1 dag)
PPS, Projektmedarbetare att arbeta i ett PPS-projekt (1 dag)
PPS, Effektstyrning – Metodkurs om nyttorealisering (1 dag)

Även företagsinternt enligt överenskommelse.

WESTHAGEN UTBILDNING AB
060 178340
info@westhagen.se
www.westhagen.se

Certifierad projektledare, 12 dagar
Start februari och september 2019

Projektmedarbetare/ att arbeta i projekt (2 dagar)                                                                                                                                                        Start i oktober 2018

Workshopledarutbildning (2 dagar)
Start i oktober och november 2018

 

Bli tryggare i din roll – Anmäl dig idag!
Besök vår hemsida för referenser. www.westhagen.se                                                                                                                                                                 Kontakta oss gärna om du vill genomföra skräddarsydda projektledarutbildningar.

WENELL MANAGEMENT AB
08-545 700 90
E-post: kurs@wenell.se
www.wenell.se

Praktisk projektledning (4 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm, Göteborg, Malmö
Agil projektledning
Stockholm, Göteborg, Malmö
Styra & stödja projekt (1 dag)
Stockholm, Göteborg, Malmö
Projektledaren, gruppen & ledarskapet
Stockholm
Projektledarprogrammet (3+2+2+3 dagar)
Stockholm
PMI certifiering – preparandkurs (2+2 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö

Alla kurser, inklusive anpassade kurser kan naturligtvis genomföras företagsinternt.

Back To Top