ADDING VALUE CONSULTING AB
08-662 15 89 info@addingvalue.se
www.addingvalue.se

PRINCE 2 10 ÅR I SVERIGE.
Vi erbjuder kurser i Projekt, Program, och Portfolio Management, PMO, Nyttorealisering, Agile m.m. Vi certifierar i samtliga metoder och vår godkännandefrekvens är hög.

PRINCE2® Foundation & Practitioner
PRINCE2® Agile
ITIL® Foundation
Programme Management (MSP®)
Portfolio Management (MoP®)
Portfolio, Program & Project Offices (P3O®)
Management of Risk (MoR®)
Better Business Cases™
Managing Benefits™
Change Management™

Mycket praktiska och interaktiva kursmoment. Vi erbjuder även
interna, skräddarsydda kurser för ert bolag, välkommen att
kontakta oss direkt för mer

ipma_reg_150

ASTRAKAN STRATEGISK UTBILDNING AB
Stockholm 08-54 54 23 00
Göteborg 031-709 12 30
utbildning@astrakan.se
www.astrakan.se

Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering, 9 dagar
OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring 3 dagar
Effektiv förändringsledning, 2 dagar
Effektiv förändringsledning – Fördjupning/Utförande, 2 dagar
Mötesledning – Facilitering av effektiva möten, 2 dagar
Praktisk projektledning, 3 dagar
Projektledarskap, 3 dagar

Vill ni ha kundanpassade kurser? Kontakta då:
Pia Andersson 08-5454 2302, pia@astrakan.se
Läs mer om hela vårt kursutbud på www.astrakan.se

ipma_reg_150

LEDARSKAP & PROJEKTHANTERING SVERIGE AB
Tel 073-335 66 00 anita.krantz@projekthantering.se
www.projekthantering.se

Projektledarutbildning 11 dagar öppna grupper
Stockholm 15 feb 2018
Malmö  31 jan 2018
Göteborg 22 mars 2018
Kalmar 6 mars 2018
Intensivutbildning v 21 i Stockholm och Ronneby Brunn v. 15.

Preparandkurs IPMA certifikat B och C 21 o 22 mars

Vi genomför även Projektägarutbildning, Projektmedarbetarutbildning
Kundanpassade utbildningar i projektkunskap och ledarskap

Aktuella datum för kursstart hittar du på vår hemsida: www.projekthantering.se

ipma_reg_150

LEXICON
08-566 107 00 info@lexicon.se
www.lexicon.se

Praktisk Projektledning Att Planera
Göteborg: 27-29 nov 2017, 19-21 feb, 19-21 april, 16-18 maj 2018
Malmö: 27-29 november 2017
Stockholm:22-24 november 2017, 7-9 feb, 17-19 april, 28-30 maj 2018
Örebro: 27-29 nov 2017, 26-28 feb 2018
Praktisk Projektledning Att Leda
Malmö: 13-15 mars 2018
Göteborg: 12-14 dec 2017, 19-21 mars, 21-23 maj 2018
Stockholm:  8-10 nov 2017, 19-21 mars, 15-17 maj 2018
Örebro:27-29 nov 2017, 26-28 feb 2018

Practical project management, planning (eng):
Stockholm:27-29 nov, 7-9 mars 2018

Informationshantering -GDPR-Den nya dataskyddsförordningen i praktiken: Stockholm: 16 nov, 14 dec 2917, 21 feb 2018
Att dokumentera i projekt
Stockholm: 13-14 nov 2017, 25-26 april 2018
Att arbeta i projekt
Stockholm:  29-30 jan 2018

PEJL
08-732 90 35  pejlgruppen@pejl.se
www.pejl.se

 

Öppna- Interna- och Onlinekurser
Introd. projektarbete 12 dec
Portföljstyrning 6 dec
Programstyrning 11 dec
Styrgruppsarbete 29 nov
Projektägarutbildning+cert 7 dec
Projektledarutbildning+cert 1-2 nov, 5-6 dec
Projektledarutbildning erfarna inkl. cert 24 okt, 28 nov
Projektledarskap kommunikation/samarbete 18 okt, 14 dec
Projektdeltagarutbildning 25 okt
Praktisk projektledning metoder/analyser 12 okt
Pejl Effektanalys metodik 18 okt, 14 dec
Förstudiearbete 26 okt, 19 dec
Projektverktyg Smartsheet 18 okt, 14 dec

ipma_reg_150

LC2
031-723 21 28 office@lc2.se
www.lc2.se/projektledning

Flexibla distanskurser i projektledning och webbaserade preparandverktyg inför certifiering som projektledare enligt IPMA och PMI.
Grundkurs i projektledning – som distanskurs (IPMA reg.), 50 h
Grundkurs i projektledning – som e-learning, 20 h
Certifieringskurs i Projektledning IPMA-D – som distanskurs, 80 h
Certifieringskurs i Projektledning PMI-PMP – som distanskurs, 350 h
Preparandkurs IPMA-D/C/B – på distans, 30/40/60 h
Preparandkurs PMI-PMP – på distans, 320 h
Fortsättningskurs i projektledning – som e-learning, 30 h
Projektledarskap – som e-learning, 12 h
Program- och portföljstyrning – som e-learning, 12 h
Preparandsimulatorn X-AM PMP 5th, 20 h
Blended-learning koncept offereras på förfrågan

ipma_reg_150

TIETO
070-237 97 73/ 010-481 00 00
pps@tieto.com www.tieto.se/pps

PPS, Steg 1 grundläggande Projektstyrning, 3 dagar. Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping
PPS, Step 1 conducted in English, 3 dagar
PPS, Steg 2 fördjupad projektstyrning, 3 dagar
PPS, Projektledarskap ledarskapet i projektledarrollen, 3 dagar
PPS, Beställare och Styrgrupp beställare och styrgruppens arbete i projekt, 1 dag
PPS, Portföljstyrning metodkurs för portföljledare, 1 dag
PPS, Programstyrning metodkurs för programledare, 1 dag
PPS, Projektmedarbetare att arbeta i ett PPS-projekt, 1 dag
PPS, Effektstyrning – Metodkurs om nyttorealisering, 1 dag

Även företagsinternt enligt överenskommelse.

WESTHAGEN UTBILDNING AB
060 178340
info@westhagen.se
www.westhagen.se

Certifierad projektledare, 12 dagar
Start 12 feb 2018
Professionell Projektledare, 9 dagar
Coaching som ledarskap, 9 dagar
Juridik i projekt, 2 dagar
Projektmedarbetare, 4 dagar
Projektorienterat arbetssätt, 4 dagar
Beställare och styrgrupp i projekt, 3 dagar

Bli tryggare i din roll – Anmäl dig idag!
Besök vår hemsida för referenser.

WENELL MANAGEMENT AB
08-545 700 90
E-post: kurs@wenell.se
www.wenell.se

Praktisk projektledning (4 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping
Praktisk projektledning steg 2
Stockholm, Göteborg, Malmö
Agil projektledning
Stockholm, Göteborg, Malmö
Styra & stödja projekt (1 dag)
Stockholm, Göteborg, Malmö
Projektledaren, gruppen & ledarskapet
Stockholm
Projektledarprogrammet (3+2+2+3 dagar)
Stockholm
PMI certifiering – preparandkurs (2+2 dagar)
Stockholm, Göteborg, Malmö