Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kurs:

Project Management In Practice

Om utbildningen

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning och saknar eller har begränsad erfarenhet inom området.

Vill du veta mer?

Om Arkatays utbildning? Klicka här>>

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd3 dagar (21 timmar)
Utbildningstimmar23 timmar
– varav handledd tid
– varav självstudier
– varav praktisk tillämpning av godkända kompetenselementTotalt: 47 %
Ort där utbildning erbjudsMalmö
SpråkSvenska och engelska
FörkunskapskravMinst 3 års högskoleutbildn eller minst 5 års arbetslivserfarenhet
Ger grund för certifieringsnivå
Övrigt om utbildningen

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement (KE). Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”Project Management In practice” går igenom dessa områden.

Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top