Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Program:

Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering

Om utbildningen

Programmet riktar sig mot erfarna projektledare. Det är även en förberedelse inför IPMA-certifiering och har utvecklats runt IPMA:s tre kompetensområden; Perspective, People och Practice.

Vill du veta mer?

Om Astrakans utbildning? Klicka här>>

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd12 veckor
Utbildningstimmar113 timmar
– varav handledd tid54 %
– varav självstudier46 %
– varav praktisk tillämpning av godkända kompetenselementTotalt: 90 %
Ort där utbildning erbjudsStockholm
SpråkSvenska
Förkunskapskrav
Ger grund för certifieringsnivåC och B-nivå
Övrigt om utbildningenErbjuder kundanpassade omgångar

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement (KE). Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”Projektledarprogram mot IPMA-certifiering” går igenom dessa områden.

Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top