Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kurs:

Grundkurs i projektledning

Om utbildningen

Kursen är en handledarledd distanskurs som genomförs på tider, plats och i en takt som anpassas till varje kursdeltagare.

Vill du veta mer?

Om LC2s utbildning? Klicka här>>

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd6-9 veckor
Utbildningstimmar49 timmar
– varav handledd tid44 %
– varav självstudier56 %
– varav praktisk tillämpning av godkända kompetenselementTotalt: 0 %
Ort där utbildning erbjudspå distans
SpråkSvenska eller engelska
FörkunskapskravInga
Ger grund för certifieringsnivåD, C och B-nivå
Övrigt om utbildningenFlexibel utbildning med kontinuerliga kursstarter

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement (KE). Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”Grundkurs i projektledning” går igenom dessa områden.

Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top