Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

LC2:s Grundkurs i projektledning

Kursen är en handledarledd distanskurs som genomförs på tider, plats och i en takt som anpassas till varje kursdeltagare. Efter genomgången kurs har kursdeltagaren en god inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll. Deltagaren har tränat sig i några av projektledningens metoder och situationer. Kursdeltagaren behärskar projektarbetets terminologi och har förståelse för projektets olika faser och utmaningar.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
6-9 veckor
Utbildningstimmar
49 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
44%
Andel självstudier under utbildningen
56%

Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Perspective
10%
People
18%
Practice
72%

Täckning av IPMA's kompetenselement (per område)
Perspective
40%
People
80%
Practice
77%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Till Lc2’s kurser

Back To Top