Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Lexicon Praktisk Projektledning 1-2

Utbildningen Praktisk Projektledning 1-2 syftar till att ge teoretiska kunskaper inom projektledning. Utbildingen varvas teoretiska genomgångar i plenum med praktiska övningar i grupp som sedan redovisas och diskuteras i plenum.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3+3 dagar
Utbildningstimmar
50 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
87%
Andel självstudier under utbildningen
13%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Perspective
10%
People
62%
Practice
28%
Täckning av IPMA's kompetenselement (per område)
Perspective
40%
People
90%
Practice
77%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Till Lexicons kurser

Back To Top