Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kan jag hyra eller låna Svenskt Projektforums lokaler?

Det går bra att hyra våra lokaler för möten eller seminarier. Kontakta kansliet för priser och mer information. Gäller det ett möte inom ramarna för föreningens verksamhet så kostar det ingenting.

Varför är största delen av medlemsavgiften en serviceavgift?

Medlemsavgiften består av dels en medlemsavgift, dels en serviceavgift. Medlemsavgiften är alltid den mindre delen (100kr) för att du ska slippa förmånsbeskattning. Serviceavgiften är avdragsgill för företag.

Back To Top