Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

www.projektforum.se är ideella föreningen Svenskt Projektforums officiella webbplats. Här hittar du senaste nytt om föreningen, information om IPMA-certifiering, artiklar, erbjudanden, tjänster och annat som relaterar till projekt och projektledning.

Svenskt Projektforum – eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Svenskt Projektforums webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Svenskt Projektforum får lagra, sprida och publicera materialet.
Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Svenskt Projektforum ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

Håll god ton i kommentarsfälten – Svenskt Projektforum förbehåller sig rätten att stänga av användare som:
a) bryter mot lag (t.ex. förtalsbrott) eller annan reglering eller annans rättigheter (t.ex. enligt upphovsrättslagen eller personuppgiftslagen) eller uppmuntra andra att göra det;
b) utgör obscent, hotfullt, våldsamt, otillbörligt, skadligt för andra inklusive underåriga, integritetskränkande för andra, rasistiskt, trakasserande, diskriminerande eller på annat sätt kränkande eller stötande;
c) falskeligen uppträder som någon annan än du (inklusive angivandet av ålder) eller på annat sätt uppträder vilseledande avseende Användarinnehåll;
d) sprider spam eller någon annan form av obeställd marknadsföring, kampanjmaterial, eller kommersiella meddelanden förutom inom områden där detta är uttryckligen tillåtet
e) sprider länkar som innehåller eller länkar till virus, malware eller annan skadlig programvara;
f) hindrar eller stör driften av Svenskt Projektforums tjänster, eller servrar eller nätverk som är anslutna till Svenskt Projektforums tjänster;
h) kopierar, handlar med eller på annat sätt för kommersiella ändamål exploaterar någon del av Svenskt Projektforums tjänster.

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Uppsägning av medlemskap görs skriftligen till info@projektforum.se

Back To Top