Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Project Excellence

 • Är ett verktyg för stegvis systematisk självskattning av egna projekt
 • Har hela tiden fokus på största möjliga nytta/störst förbättringspotential
 • Är en struktur och metod för intern självskattning i regelbundna intervaller under projektets livscykel
 • Tydliggör styrkor samt förbättringsområden
 • Synliggör blinda fläckar inkl. medvetandegöra omedvetna styrkor såväl som lyfta fram omedvetna inkompetenser som kan åtgärdas
 • Benchmarking och jämförelse med ”best in class”

PEB-modellen bedömer projektkvaliteten inom 20 olika områden, här visas de huvudområden som bedöms.

peb

A. Människor och syften

A.1. Ledarskap och värderingar,

 • 1a. Föredömen i förträfflighet
 • 1b. Vårda projektintressenterna
 • 1c. Inriktning mot projektmål och anpassning till förändring

A.2. Mål och strategi

 • 2a. Hantering av intressenters behov, förändringar och krav
 • 2b. Utveckling och uppfyllande av projektmål
 • 2c. Utveckling och förverkligande av projektstrategi

A.3. Projektgruppen partners och leverantörer

 • 3a. Identifiering och utveckling av projekt
 • 3b. Uppskattning av prestationer och ge befogenhet
 • 3c. Samarbete och Kommunikation

B. Processer och resurser

B1. Projektledningsprocesser och resurser

B2. Hantering av andra viktiga nyckelprocesser och resurser

C. Projektresultat

C1. Kundnöjdhet

 • 1a. Kundens uppfattning
 • 1b. Kundnöjdhetsindikatorer

C2. Projektgruppens nöjdhet

 • 2a. Projektgruppens uppfattning
 • 2b. Tillfredställelse inom projekt teamet

C3. Andra intressenters tillfredställelse

 • 3.a Uppfattningen hos övriga intressenter

C4. Projektets resultat och dess påverkan på miljön

 • 4.a Realisering av resultat specificerade i projektmålen
 • 4.b Realisering av resultat bortom projektmålen, inkl påverkan på miljön
 • 4.c Projektets prestanda
Back To Top