Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

 Grundutbildning (XLPM) för projektledare

Utbildningen vänder sig till dig som tänker dig en framtid som projektledare, eller för dig som varit projektledare ett tag och vill förankra dina kunskaper.

Även personer i andra roller med stark koppling till projektverksamheten, såsom projektsponsorer, styrgruppsmedlemmar, resursägare, processägare, kvalitetsansvariga och mottagare, kan dra nytta av utbildningen.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3 dagar
Utbildningstimmar
24 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
100%
Andel självstudier under utbildningen
0%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Perspective
20%
People
5%
Practice
75%
Täckning av IPMA's kompetenselement (per område)
Perspective
80%
People
20%
Practice
85%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Till utbildningen

Back To Top