Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Om utbildningen

Står du inför utmaningar i ditt projekt?

Vare sig utmaningarna handlar om planering, roller eller att leda och motivera en grupp så får du genom att delta i projektledarprogrammet verktyg som hjälper dig och ditt team i stunden. Projektledarprogrammet ger dig färdigheter i en unik kombination av projektmetodik och ledarskap, integrerat till en helhet som fungerar. Under programmet gör du en längre läranderesa som sträcker sig över flera månader. Du har möjlighet att bygga upp kunskap och färdigheter över tid, och parallellt tillämpa dem i din vardag. Tillsammans med teamet på kursen fäster du dina nya kunskaper och färdigheter i den verksamhet där du driver projekt.

Den här kursen ger dig en unik kombination av färdigheter inom projektmetodik och ledarskap, integrerat i en och samma utbildning. Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för att hantera de situationer som uppstår i projekt. Det ger dig tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hantera en konflikt på ett projektmöte.

Innehåll

• Projektarbetsformen – Att leda i osäkerhet
• Planering och uppföljning
• Ledarskapet i projekt – Hur får jag med mig gruppen? • Målstyrning
• Riskanalys
• Agil utveckling
• Att hantera intressenter och förväntningar
• Projektets roller och deras samspel
• Konflikthantering
• Kommunikation och lyssnartekniker
• Effektiv feedback
• Svåra samtal
• Grupputveckling
• Effektiva projektmöten
• Förhandling
• Övertygande presentationer
• Personlig utveckling

Mål med programmet

Mål
Efter genomgånget program har du:

  • Ökade kunskaper och färdigheter som ger dig bättre förmåga att leda projekt.
  • Konkreta verktyg, modeller och mallar som gör att du kan planera och leda projekt.
  • Förmåga att skapa engagemang och motivation.
  • Förståelse för hur ditt och andras beteende påverkar individer och grupper.

Antal godkända kompetenselement

Beskrivning av IPMAs kompetensområden

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top