Certifiering

Varje år väljer över 600 svenska projektledare att genomföra en projektledarcertifiering enligt IPMA:s system. De senaste tio åren har över 3000 projektledare fått sin kompetens verifierad i Sverige och över 194 000 projektledare i sammanlagt 55 länder.

En certifiering är ingen utbildning, utan en validering av redan befintlig kunskap. Genom en projektledarcertifiering får du som projektledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. I certifieringsprocessen ingår flera delmoment, bland annat självutvärdering av den egna kompetensen och ett skriftligt prov. Workshop med grupparbete kring ett praktikfall finns på nivå A, B och C.


Vilken nivå passar dig?

IPMA:s certifieringssystem har fyra nivåer.

NIVÅ A:
Du ska ha bland annat ha minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet av att kunna leda projektportföljer och/eller program samt minst 22 effektiva månaders erfarenhet av projektledning.
NIVÅ B:
Du ska bland annat ha minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet projektledning varav 33 manmånader av komplexa projekt.
NIVÅ C: 
Du ska bland annat ha minst 33 effektiva manmånaders erfarenhet av att kunna leda projekt av lägre komplexitet.
NIVÅ D: 
Du behöver inte ha någon erfarenhet eller förkunskap som projektledare.
RECERTIFIERING: 
Certifikaten för IPMA nivå B och C är giltiga i 5 år. Det är den certifierades ansvar att bevaka giltighetstiden. Kontakta certifieringskansliet cirka 3 månader före giltighetstidens utgång för recertifiering.

Utbildning inför certifiering

En certifiering är ingen utbildning, utan en validering av redan befintlig kunskap. Vill du utbilda dig inför en certifiering måste du göra det någon annanstans än hos oss. Svenskt Projektforum måste vara fristående och obereoende för att kunna göra IPMA-certifieringar. Sedan våren 2011 finns konceptet IPMA Registering – ett system för att verifiera innehållet i projektledarutbildningar utifrån IPMAs internationella ramverk för kompetens i projektledning. De utbildningarna är något mer anpassade för dig som vill göra en certifiering.
IPMA registrerade utbildningar ›


IPMA:s internationella databas

Efter du klarat din certifiering kommer du att registeras i IPMA:s internationella databas där du kan visa upp ditt certifikat och nivå för kunder och arbetsgivare och bevisa din kompetens inom projektledning.
Hitta dig i databasen på www.ipma.ch ›


Kommande certifieringsomgångar

Mar 2015

Apr 2015

Maj 2015

Jun 2015

Aug 2015

Sep 2015

Okt 2015

Nov 2015

Dec 2015

En ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher

Svenskt Projektforum