Dessa moment ingår i IPMAs projektledarcertifiering

etapper

Reflektera

I Sverige utgör beteendekompetens en betydande del av IPMA-certifieringen, eftersom betydelsen av ledarskapsbeteenden ökar. Reflektion är central i processen. Deltagare tvingas att reflektera i flera av momenten, något många upplever som mycket nyttigt: Vad var utmaningen? Vilket initiativ tog jag? Vad blev resultatet? Vad lärde jag mig? är typiska frågor.

Kvalificerad validering

Bedömning av kandidaternas kompetens görs av kvalificerade assessorer. De är själva certifierade projektledare på minst den nivå som de bedömer, dock lägst på nivå C. Certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer”. Standarden anger krav på certifieringsorgan, engagerad personal samt certifieringsprocesser.

Ett åtagande

Att genomföra en IPMA-certifiering är en process som kräver engagemang. IPMA eftersträvar en hög och jämn kvalitet. Att genomgå processen är ingen garanti för att bli certifierad. Ca 70-75 % av kandidaterna blir godkända. Läs mer om nivåer i menyn.

IPMA – en karriärväg

IPMAs certifikat är internationellt erkända. De projektledare som certifieras i Sverige får certifikat både på svenska och på engelska. Certifikaten är giltiga i fem år, därefter måste de förnyas genom recertifiering. IPMAs system med sina fyra nivåer kan även användas som bas för projektledares karriärväg inom ett företag eller annan organisation.