IPMA

IPMA är världens första projektledarförening och grundades 1965. IPMA står för International Project Management Association och är en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över.

IPMA har närmare 60 st medlemsföreningar och har tillsammans över 50.000 st medlemmar. Föreningarna arbetar för att utveckla projektledarkompetensen inom sina geografiska områden genom att interagera med tusentals utövare och utvecklar relationer med företag, myndigheter, universitet och högskolor samt utbildningsorganisationer och konsultföretag.

IPMA är en ideel och medlemsdriven organisationd. IPMA:s styrelser och medlemsföreningar är fyllda med erfarna personer inom projektledning.

IPMA:s projektledarcertifiering är känd världen över och under de tio senaste åren certifierat över 3000 st projektledare i Sverige och över 194.000 st i sammanlagt 55 länder.

IPMA registrerade utbildningar
Sedan mars 2011 finns IPMA Registrering i Sverige. Systemet finns redan i ett flertal av IPMAs (International Project Management Association) medlemsländer. Registreringen följer en kvalitetsprocess uppsatt av IPMA för kartläggning och verifiering av utbildningens innehåll.
Syftet med Registreringen är bland annat att gemensamt höja kunskapen om projektledning, stärka utbildningens varumärke samt stimulera utvecklingen av utbildningen.
Läs mer IPMA registrerade utbildningar.

IPMA Young Crew är ett internationellt kunskapsnätverk för studenter och yrkesverksamma med fokus på erfarenhetsutbyte, nätverkande och personlig samt professionell utveckling. Nätverkets moderorganisation är IPMA och förvaltningen sker under den nationella projektorganisationen; i detta fall Svenskt Projektforum. Idag är IPMA Young Crew aktiva i 19 länder.
Läs mer om IPMA Young Crew Sverige.

En ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher

Svenskt Projektforum