Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nivå A – Certifierad Projektchef

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar på en strategisk nivå i en mycket komplex projektomgivning.
 • Ansvarig för ett mycket komplext projekt som har en strategisk påverkan på organisationen.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet som ledare av mycket komplexa projekt. Varav minst 3 år (33 effektiva manmånader) som ansvarig ledare för projekt på strategisk nivå.
 • Komplexitet i projekt högre än 32. (se komplexitetsmallen)
 • Erfarenheten räknas inom de senaste 12 åren.
 • Kompetenskrav 5 för 80% av kompetenselement i IKM (skala 0-6)

Nivå A – Certifierad Programchef

 • Verkar på en strategisk nivå i en mycket komplex programomgivning.
 • Ansvarig för ett mycket komplext program som har en strategisk påverkan på organisationen.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet i rollen som programchef i mycket komplexa program.
 • ELLER minst 4 års (44 effektiva manmånaders) erfarenhet som programledare av mycket komplexa program på en strategisk nivå OCH minst 3 års (33 manmånaders) erfarenhet som projektledare av  mycket komplexa projekt på strategisk nivå.
 • Erfarenheten räknas inom de senaste 12 åren.
 • Komplexitet i program högre än 32. (se komplexitetsmallen)
 • Kompetenskrav 5 för 80% av kompetenselement i IKM (skala 0-6)

Nivå A – Certifierad Portföljchef

 • Verkar på en strategisk nivå i en mycket komplex portföljomgivning.
 • Ansvarig för ett mycket komplexa portföljer som har en strategisk påverkan på organisationen.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet i rollen som portföljchef i mycket komplexa projektportföljer på en strategisk nivå.
 • ELLER minst 4 års (44 effektiva manmånaders) erfarenhet som projektportföljledare av mycket komplexa portföljer OCH minst 3 års (33 manmånaders) erfarenhet som program- eller projektledare av mycket komplexa projekt eller program miljö på en strategisk nivå.
 • Erfarenheten räknas inom de senaste 12 åren.
 • Komplexitet i program högre än 32. (se komplexitetsmallen)
 • Kompetenskrav 5 för 80% av kompetenselement i IKM (skala 0-6)

 

Komplexitetsmall (Excel)

Priser:

Pris: 39 900 SEK

Medlemspris: 38 000 SEK*

Byte av omgång eller omtag: + 11 000 SEK

Omprov: + 3 900 SEK

Priser anges exklusive moms.

*Läs mer om medlemskap och anmäl dig här >

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före introduktionstillfället. Efter alla etapper i  processen har du rätt till ett (och endast ett) omtag om du blivit underkänd i etappen. Att göra om en etapp innebär en extra kostnad för dig.

I och med din anmälan till en certifiering förbinder du dig att följa den process och de regler som certifieringen innefattar. Läs mer här: Uppförande regler – Code of Conduct

aug 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

okt 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

dec 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

 

Back To Top