Nivå A – Certifierad Projektchef

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar på en strategisk nivå i en mycket komplex projektomgivning.
 • Ansvarig för ett mycket komplext projekt som har en strategisk påverkan på organisationen.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet av projektledning i mycket komplexa inom de senaste 12 åren. Varav minst 33 effektiva manmånader som ansvarig ledare för projekt på strategisk nivå.
 • Komplexitet i projekt högre än 32. (se komplexitetsmallen)

Nivå A – Certifierad Programchef

 • Verkar på en strategisk nivå i en mycket komplex programomgivning.
 • Ansvarig för ett mycket komplext program som har en strategisk påverkan på organisationen.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet i rollen som programchef i mycket komplexa program inom de senaste 12 åren. Eller minst 44 effektiva manmånaders erfarenhet i mycket komplexa program och minst 33 manmånaders erfarenhet som projektchef i mycket komplexa projekt på strategisk nivå.
 • Komplexitet i program högre än 32. (se komplexitetsmallen)

Nivå A – Certifierad Portföljchef

 • Verkar på en strategisk nivå i en mycket komplex portföljomgivning.
 • Ansvarig för ett mycket komplexa portföljer som har en strategisk påverkan på organisationen.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet i rollen som portföljchef i mycket komplexa portföljer inom de senaste 12 åren. Eller minst 44 effektiva manmånaders erfarenhet i mycket komplexa portföljer och minst 33 manmånaders erfarenhet som projekt- eller progamchef i mycket komplexa projekt på strategisk nivå.
 • Komplexitet i portföljer högre än 32. (se komplexitetsmallen)

Komplexitetsmall (Excel)

Pris: 34 000 SEK

Medlemsrabatt: -1 000 SEK
Byte av omgång eller omtag: + 11000 SEK
Omprov: + 3 900 SEK

Priser anges exklusive moms.

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före introduktionstillfället. Efter alla etapper i  processen har du rätt till ett (och endast ett) omtag om du blivit underkänd i etappen. Att göra om en etapp innebär en extra kostnad för dig.