Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nivå B – Certifierad Senior Projektledare

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar i en komplex projektomgivning.
 • Du är ansvarig för ett komplext projekt.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet av projektledning varav minst 3 år (33 effektiva manmånader) i komplexa projekt.
 • Erfarenheten räknas de de senaste 8 åren*
 • Komplexitet i projekt högre än 25 (se komplexitetsmallen)
 • Kompetenskrav högre än 4 för 80% av kompetenselementen i IKM

* Erfarenhet räknas inom de senaste 8 åren. Sjukdom och barnledighet kan utvidga tiden till de senaste 12 åren. Ska styrkas med intyg och godkännas före processens början.

Nivå B – Certifierad Senior Programledare

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar i en komplex programomgivning.
 • Du är ansvarig för ett komplext program.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet i rollen som programledare , varav minst 3 år (33 effektiva manmånader) i komplexa program.
 • Erfarenheten räknas inom de senaste 8 åren*
 • Komplexitet i program högre än 25 (se komplexitetsmallen)
 • Kompetenskrav högre än 4 för 80% av kompetenselementen i IKM

* Erfarenhet räknas inom de senaste 8 åren. Sjukdom och barnledighet kan utvidga tiden till de senaste 12 åren. Ska styrkas med intyg och godkännas före processens början.

Nivå B – Certifierad Senior Portföljledare

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar i en komplex portföljomgivning.
 • Du är ansvarig för komplexa portföljer som har en strategisk påverkan.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 5 års (55 effektiva manmånaders) erfarenhet i rollen som projektportföljledare , varav minst 3 år (33 effektiva manmånader) som ledare i komplexa portföljer.
 • Erfarenheten räknas de senaste 8 åren*
 • Komplexitet i portföljer högre än 25 (se komplexitetsmallen)
 • Kompetenskrav högre än 4 för 80% av kompetenselementen i IKM

* Erfarenhet räknas inom de senaste 8 åren. Sjukdom och barnledighet kan utvidga tiden till de senaste 12 åren. Ska styrkas med intyg och godkännas före processens början.

 

Priser:

Pris: 33 900 SEK

Medlemspris: 32 000 SEK*

Byte av omgång eller omtag: + 9 000 SEK

Omprov: + 3 900 SEK

Priser anges exklusive moms.

*Läs mer om medlemskap och anmäl dig här >

 

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före introduktionstillfället. Efter alla etapper har du rätt till ett (och endast ett) omtag om du blivit underkänd i etappen.

I och med din anmälan till en certifiering förbinder du dig att följa den process och de regler som certifieringen innefattar. Läs mer här: Uppförande regler – Code of Conduct

 

Anmäl dig genom att klicka på en certifieringsomgång

jun 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

aug 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

sep 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

okt 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll
Back To Top