Nivå B – Certifierad Senior Projektledare

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar i en komplex projektomgivning.
 • Du är ansvarig för ett komplext projekt.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet av projektledning de senaste 8 åren, varav minst 33 effektiva manmånader i komplexa projekt.
 • Komplexitet i projekt högre än 25 (se komplexitetsmallen)

Nivå B – Certifierad Senior Programledare

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar i en komplex programomgivning.
 • Du är ansvarig för ett komplext program.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet i rollen som senior programledare de senaste 8 åren, varav minst 33 effektiva manmånader i komplexa program.
 • Komplexitet i program högre än 25 (se komplexitetsmallen)

Nivå B – Certifierad Senior Portföljledare

Läs mer om certifieringsprocessen här.

 • Verkar i en komplex portföljomgivning.
 • Du är ansvarig för en komplexa portföljer som har en strategisk påverkan.

Erfarenhetskrav:

 • Minst 55 effektiva manmånaders erfarenhet i rollen som senior portföljledare de senaste 8 åren, varav minst 33 effektiva manmånader som ledare i komplexa portföljer.
 • Komplexitet i program högre än 25 (se komplexitetsmallen)

Pris: 29 000 SEK

Medlemsrabatt: – 1 000 SEK
Byte av omgång eller omtag: +9 000 SEK
Omprov: +3 900 SEK

Priser anges exklusive moms.

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före introduktionstillfället. Efter alla etapper har du rätt till ett (och endast ett) omtag om du blivit underkänd i etappen.

 

Anmäl dig genom att klicka på en certifieringsomgång