Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nivå C – Certifierad Projektledare

För att klara en projektledarcertifiering på IPMA nivå C ska du kunna leda projekt av lägre komplexitet. Du är ansvarig för projekt i en måttligt komplex projektmiljö.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

Erfarenhetskrav:

  • Minst 3 års (33 manmånaders) erfarenhet som ledare för projekt av lägre komplexitet (>= 16) under de senaste 6 åren*.
  • ELLER minst 3 års (33 manmånaders) erfarenhet som delprojektledare i komplexa projekt (> = 25) under de senaste 6 åren*.
  • Projektledare för samtliga faser i minst ett projekt (förberedelsefasen ej krav)
  • Kompetenskrav högre än 3 för 80% av kompetenselementen i IKM.

* Erfarenheten räknas inom de senaste 6 åren. Sjukdom och barnledighet kan utvidga tiden till de senaste 10 åren. Styrks med intyg och ska godkännas före processens start.

 

Priser:

Pris: 28 900 SEK

Medlemspris: 27 500 SEK*

Byte av omgång eller omtag: + 4 900 SEK

Omprov: + 3 900 SEK

Priser anges exklusive moms.

*Läs mer om medlemskap och anmäl dig här >

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före introduktionstillfället. Efter alla etapper har du rätt till ett (och endast ett) omtag om du blivit underkänd i etappen. Att göra om en etapp innebär en extra kostnad för dig.

I och med din anmälan till en certifiering förbinder du dig att följa den process och de regler som certifieringen innefattar. Läs mer här: Uppförande regler – Code of Conduct

 

Anmäl dig genom att klicka på en certifieringsomgång

maj 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

jun 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll
Back To Top