Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

IPMA-registrerade utbildningar

Här har vi samlat de utbildningar, som tillsammans med praktisk erfarenhet, kan hjälpa dig klara en IPMA-certifiering. I IPMA-registreringen redovisar utbildningsföretagen innehållet i sina utvalda utbildningar med referens till IPMA:s ramverk för kompetens i projekt. Registreringen följer en kvalitetsprocess uppsatt av IPMA för kartläggning och verifiering av utbildningens innehåll. Ett av de främsta målen med den så kallade IPMA-registreringen av utbildningar är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning utifrån sina behov.

Sedan mars 2011 finns IPMA-Registrering i Sverige. Systemet finns i ett flertal av IPMAs (International Project Management Association) medlemsländer. Syftet med IPMA-registreringen är bland annat att gemensamt höja kunskapen om projektledning, stärka utbildningens varumärke samt stimulera utvecklingen av utbildningen. En registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll och utbildningsmetod. Kartläggningen är verifierad av Svenskt Projektforum. En registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part.

IPMA-registreringen är anpassad både för kurser och program som erbjuder utbildning inom projektkunskap. Enligt IPMA:s standard klassas utbildningar upp till 60 timmar som kurser och allt över 60 timmar som program. Innehållet för både kurs och program ska inkludera olika träningsmoduler så som; självstudier, handledarledda studier samt praktik. Det är obligatoriskt att utbildningsföretaget har genomfört sin kurs eller program minst en gång, detta för att registreringen ska kunna genomföras.

Viktigt att notera att för att klara våra certifieringar på C, B och A-nivå behövs även praktisk erfarenhet i form av antal år i yrket och komplexitet i projekt. Mer om detta kan du läsa här>>

Här är de företag som i dagsläget erbjuder IPMA-registrerade utbildningar med en beskrivning av innehåll och omfattning på utbildningarna:

 


 

Kurser

 

För mer information, klicka på kursen du är intresserad av och läs mer.

 

 

 

 

 

 

Kurs: Praktisk Projektledning

Enkelhet, Skalbarhet, Flexibilitet och Iterativt arbete. En koncentrerad projektutbildning för dig som arbetar med utveckling och förnyelse. Fokus är på samverkan och kommunikation såväl inom projektet som med dess omgivning, samt att tillvarata styrkor och olikheter.

Wenells skalbara arbetssätt genomsyras av enkelhet, vilket ger dig en möjlighet att fokusera på uppgiften. I en föränderlig värld krävs flexibilitet och därför berör vi såväl traditionella som iterativa arbetssätt.

Praktisk projektledning ger dig enkla och kraftfulla verktyg för att hantera utmaningarna i modernt projektarbete. Vi arbetar genom hela utbildningen mycket verklighetsnära och du får uppleva hur verktygen används, och hur de enkelt kan anpassas.

Läs mer om kursen och hitta kursstarter här>>


 

Program

 

För mer information, klicka på programmet du är intresserad av och läs mer.

 

 

 


 

Vill du veta mer om IPMA-registrerade utbildningar?

Kontakta Svenskt Projektforum för mer information.

 

Back To Top