Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Program:

Projektledarprogram

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till alla nivåer och branscher. Vi lär ut grunderna i projektarbete och ledarskap. Vi går teoretiskt och praktiskt igenom alla verktyg som behövs för att kunna certifiera sig enligt IPMA D, C och B.

Vill du veta mer?

Om Ledarskap & Projekthanterings utbildning? Klicka här>>

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd 11 dagar
Utbildningstimmar 138 timmar
– varav handledd tid 54 %
– varav självstudier 46 %
Ort där utbildning erbjuds Göteborg, Kalmar, Karlskrona och Stockholm
Språk Svenska
Förkunskapskrav Inga
Ger grund för certifieringsnivå D, C och B-nivå
Övrigt om utbildningen Erbjuder även omgångar på andra orter

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement. Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”Projektledarprogram” går igenom dessa områden.

 


Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top