Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Om utbildningen

Behöver du hjälp med att styra ditt projekt från början till slut?
Vill du kunna kommunicera enkelt med omgivningen?
Är det tydligt vad i verksamheten projektet bidrar till?

PPS Projektledning ger dig stöd för att styra projekt från start till slut. I rollen projektledare behöver du kunna lägga en stabil grund för projektet genom att förstå hur överenskommelser om behov, mål och planer görs med alla berörda. När en bra planering är etablerad kommer genomförandet bli både tydligare och enklare för alla inblandade.

Du kommer att få kunskap genom både lärarledda presentationer och flertalet gruppövningar, många med koppling till verkliga projekt. Kursmaterialet är baserat på plattformen PPS OnLine, där alla teoriavsnitt, mallar och verktyg finns tillgängliga. Efter kursen kommer du kunna planera, styra, ändra och följa upp projekt på ett framgångsrikt sätt.

Kursen ökar dina möjligheter att nå lyckade projekt.

Kursens innehåll

 • Allmänt om projekt och PPS översikt
 • Initiering av projekt och åtagandekultur
 • Idé- och målformulering
 • Intressenter och krav
 • Planering och uppföljning
 • Projektorganisation och bemanning
 • Risker och ändringar
 • Styrgruppens roll
 • Leverans och överlämning

Kursmål

Mål
Efter kursen har du:

 • kunskap om PPS synsätt och struktur
 • förståelse för projektledarens ansvar i relation till effektägare och styrgrupp
 • förmågor att tillämpa grundläggande färdigheter
 • stöd i att hantera utmaningar i projekt

Antal godkända kompetenselement

Beskrivning av IPMAs kompetensområden

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top