Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifiering eller utbildning?

Svenskt Projektforums IPMA-certifiering är en validering av din aktuella kompetens. Genom en certifiering får du som projektledare, programledare och portföljledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt. IPMA är en öppen certifiering, som inte ställer krav på en specifik utbildning eller litteratur. Kunskapen kan inhämtas från valfri källa.

Svenskt Projektforum arrangerar inga kurser eller utbildningar men det finns ett antal professionella kursgivare i vårat nätverk. Läs mer om dessa nedan.

IPMA Registrerade utbildningar

Svenskt Projektforum behöver vara en oberoende part för att kunna genomföra IPMA-certifieringar. Sedan våren 2011 finns konceptet IPMA Registering – ett system för att verifiera innehållet i projektledarutbildningar utifrån IPMAs internationella ramverk för kompetens i projektledning. Dessa utbildningar har genomgått en kvalitetssäkring utifrån IPMA’s kompetensområden och kompetenselement.

IPMA registrerade utbildningar ›

Utbildning

Vill du utbilda dig inom projekt, projektledning, ledarskap mm kan du vända dig till de utbildningsföretag som finns i vår kurskalender.

Kurser ›

 

 

Back To Top