Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Fredagen den 12 juni 2020 arrangerade vi Project Management Talks – idéer värda att sprida! Då vi ska undvika fysiska möten vill vi bjuda in erfarna yrkesverksamma från olika branscher att bli våra talare och dela sina erfarenheter, tips, idéer och verkliga lösningar på problem som vi alla står inför idag och kan förvänta oss i morgon!

Denna gång fick vi lyssna till Johanna Lycken och Erika Quist som talade om Insikter för att lyckas och Tomas Gustavsson om hur Agilt ledarskap är en balansakt mellan motsägelser!

 


Johanna Lycken som är IPMA-certifierad projektledare med stor erfarenhet av att driva projekt inom verksamhetsutveckling och IT. Erika Quist som är en engagerad ledare med stor kapacitet och en fena på att möta och bemöta där var och en befinner. En intressant föreläsning om hur vår inställning bidrar till hur vi agerar.

Insikter för att lyckas. Vi fick t ex insikter om dynamiskt eller statiskt mindset som påverkar vår kontrolluppfattning. Om vi har dynamiskt mindset, har vi en förmåga och tro på att vi kan påverka händelser i vår omgivning och tro på oss själva. Om vi har ett statiskt mindset tror vi att yttre omständigheter styr och vi ser inte oss själva som orsak till när det går bra. Oftast är vi en blandning av båda, i olika situationer har vi förmåga att tro det ena eller andra om oss själva. Ett medskick: en viktig faktor för att lyckas i projekt är kommunikation och i det komma ihåg att andra inte alltid tänker som du själv. Så jobba mot att gå från Självklart till Viklart!

HÄR hittar du presentationen: Insikter för att lyckas Johanna och Erika 12 juni


 
 
Som sista punkt i programmet fick vi lyssna till Tomas Gustavsson som under många år varvat livet som konsult inom IT och ledarskap med att undervisa på Karlstads universitet. Han har skrivit böcker om agil projektledning och vunnit priset ”Årets projektledarbok”. Tomas forskar även inom systemutveckling med agila metoder i större organisationer. Tomas intressant programpunkt Agilt ledarskap är en balansakt mellan motsägelser. Den första motsägelsen: – Är Agilt en regelbok eller verktygslåda? Den andra -Är vi som Scrum Master ledare eller betjänt? Och till sist – Agil projektledning, är det en oxymoron? (= två ord vars betydelser ensamma motsäger varandra men tillsammans har en meningsfull innebörd.) Vi fick ta del av intressanta tips och tankar!
 

HÄR hittar du presentationen: Agila motsättningar Tomas Gustavsson 12 juni


 

HÄR kan du läsa mer om IPMA® Agile Leadership Certification som Tomas pratade om >

Back To Top