Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

 

PRESENTATIONER

 

 

Karin Zingmark – Maxa snacket

Ledarskap och kommunikation i en uppkopplad värld. Idag måste vi bygga kommunikativa organisationer, som lyssnar, för dialog och driver förändring i samklang med vår omvärld. För detta krävs ett helt nytt ledarskap, som förstår hur man gör för att leda i en uppkopplad värld. Karin går igenom de förutsättningar som krävs samt ger konkreta tips och en inspirerande guidning till hur man bygger sin kommunikativa organisation, rustad för morgondagen. Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap från en rad ledande befattningar inom främst media- och IT-branschen, senast i rollen som marknadschef på Microsoft. 

 

Anna Bennich – Sjukt stressad

Ringer du samtal när du springer till bussen? Läser du sms när du promenerar? En föreläsning med mycket igenkänning och enkla metoder för att hantera stressen och hitta mer lugn i vardagen. Anna är psykolog, psykoterapeut, föreläsare och författare. Hon arbetar för att nå ut till så många som möjligt med sin kunskap om stresshantering, hälsofrågor och med att skapa hållbara relationer.

 

Susanna Stensdotter –  Ikigai

När man gemensamt hittar och tydliggör projektets syfte skapas den nödvändiga transparensen, engagemanget och tryggheten som behövs för att komma i mål och nå resultat. En metod för att framgångsrikt nå dit är Ikigai, som från japanskan kan översättas till meningen med livet. Efter över 25 år som chef, förändringsledare och projektledare i små och stora organisationer både i Sverige och utomlands, driver nu Susanna sitt eget företag med fokus på ledarskap och förändring. Hon brinner för att skapa resultat och därför är Ikigai en av de modeller hon valt att arbeta med.

 

Eva Brännvall – Hållbara interiörer

Projekt med återbruk i fokus. Återbruk- bra för klimatet och ekonomin. Varför och hur vi skall återbruka? Exempel bland annat från Företaget KRAVS huvudkontor i Uppsala med höga hållbarhetskrav. Eva är en erfaren senior Projektledande inredare med 25 års erfarenhet. Arbetar företrädesvis med flyttprojekt åt beställare/kunder för Tengboms räkning  men även med interna frågor runt kvalité och miljö.

 

Henrik Albertsson & Linda Davidsson – Projektdöden

Trafikförvaltningen ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen, för de flesta är vi kända från våra varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet.  Verksamheten omsätter ca 20 miljarder per år och varje år investeras ca 6 miljarder i att bygga ut och förbättra kollektivtrafiksystemet i Stockholm. Just nu driver vi ca 150 investeringsprojekt och vi berättar lite om några av dem, hur det fungerar att bedriva projekt i en politiskt styrd organisation, hur vi hjälper till att utveckla Stockholmsregionen, utmaningen med att minimera påverkan på resenärerna och hur vi tog döden till hjälp.  Linda Davidson, gruppchef projektkommunikation, ansvarar tillsammans med sitt team för kommunikationen till närmare 900.000 resenärer och andra intressenter när kollektivtrafiken byggs ut och rustas upp.  Henrik Albertsson, sektionschef teknik, ansvarar han för en grupp av tekniska specialister som hjälper projekten att nå lyckade leveranser. När man jobbar med utveckling av Stockholms kollektivtrafiksystem finns det alltid både roliga och utmanande problem att lösa, från små tekniska detaljer till otroligt komplexa frågor som uppstår när miljardinvesteringar ska realiseras. 

 

Mattias Khaki-  Agilitet & kultur

Arbetslivstrender som ”självledarskap” och ”coachande ledarskap” leder lätt till otydliga mandat, menar många. Hur etableras ramar och mål/ kultur, för att sedan kunna släppa fram ett friare medarbetarskap?Mattias Khaki är en stor personlighet, kreativ och mångsidig med starkt ledarskap och teambuilding-färdigheter. Mattias ar en djup kunskap om affärsprocesser och system inklusive expertkunskaper i ledarskap, logistik, innovation och produktutveckling inom utmanande globala, multikulturella och konkurrenskraftiga miljöer. Mattias har erfarenhet från både privata och offentliga företag, produktägare som utnyttjar agil och scrummetodik för att driva innovation och transformation.

 

 

TACK TILL VÅRA SPONSORER!

 

 

Back To Top