Utveckla gruppens kollektiva förmåga

I takt med att arbetsuppgifter blir mer kunskapsintensiva och komplexa ökar behoven av att organisera arbete genom kunskapsintegration. Lösningen av komplexa problem och utmaningar kräver att kompetenser från flera individer sammanförs i en gemensam kreativ process. Olika typer av gruppbaserade…

Läs mer

Havsörnen – både räddad och hotad!

Det är i sanning ett annorlunda projektledarskap som Svenska ProjektAkademien 2010 belönade med utmärkelsen Årets Projektledare. Projektet har pågått i 40 år med samma projektledare utan någon formell organisation, drivet av idealism, stort engagemang och med en massa envishet och…

Läs mer

Certifieringsboom när allt fler arbetar i projekt

Projektarbete ökar mer och mer. I år noterar ideella föreningen Svenskt Projektforum all time high för sina certifieringar av projektledare. Sedan 2005 har antalet ökat med 500 procent. - Certifiering ökar tryggheten visar vetenskaplig forskning, säger Tomas Blomquist, forskare vid …

Läs mer

Fyra forskare och två forskardagar

Under två dagar i september, först på Chalmers i Göteborg och sedan i Skandias nya hus på Kungsholmen i Stockholm, berättade fyra forskare om sin forskning för en intresserad publik av totalt runt 150 personer. En professor från Chalmers, en teknologie doktor från KTH…

Läs mer

24th IPMA World Congress i Istanbul

IPMAs Världskongress i år är den 24:e i ordningen och det fi nns några deltagare som varit med nästanalla gånger. Turkiet står som värd och det är uppenbart att man vill arrangera denna konferens som en manifestation både inför omvärlde och det…

Läs mer

Framgångsfaktorer i infrastrukturprojekt

Syftet med examensarbetet var att identifiera ”mjuka” framgångsrika arbetssätt och även identifi era bra ledarskapsbeteenden och egenskaper hos projektledarna. Sex olika projekt valdes ut utifrån kriterierna att projektet skulle vara avslutat eller i slutfasen, ha en projektorganisation och en bra samverkan, inte haft några större…

Läs mer

PMI 2010 – i Washington D.C.

Årets nordamerikanska PMI-konferens gick av stapeln i Washington D.C. 9-12 oktober. Upplägget var det gamla vanliga och i stort följs en väl inkörd modell – ett vinnande koncept kan man nog kalla det med tanke på de många och nöjda…

Läs mer