Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledarskapet i fokus i ny bok

Projekt skiljer sig åt och ett projekt kan vara mycket olikt ett annat. Det innebär att projektledning kan och behöver bedrivas på olika sätt beroende på det specifika projektet. I vissa fall innebär projektledning att leda andra mot ett specifikt,…

Läs mer

Konflikthantering i projekt

Relationer mellan människor innebär konflikter, oavsett om det är på jobbet, privat eller mellan länder. Frågan är alltså inte om konflikter förekommer i projekt, utan att förstå och hantera dessa. Ordet konflikt betyder motsättning, tvist eller strid och kommer från…

Läs mer

Visualisera mera!

Under arbetet med att ta fram en produkt görs en mängd vägval, vilket ställer höga krav på kommunikationen inom utvecklingsteamet för att man ska kunna agera snabbt i varje situation. Allt fler företag provar på att visualisera sin planering för…

Läs mer

Den ofrivillige projektledaren

Jag är en frekvent återkommande och ofrivillig projektledare. De facto gör jag mitt yttersta för att komma undan denna komplexa roll som likt ett Sisyfosjobb tycks lurpassa på mig bakom nästa krön. Min roll är egentligen säljarens, förhandlarens och affärsjuristens,…

Läs mer
Back To Top