Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Forskning – Stress i projekt

Projekt används för att generera innovation, lösa komplexa problem och genomföra organisatoriska förändringar. Projektarbete kan dock vara stressigt, korta tidsfrister och negativ påverkan på produktiviteten. Denna studie utförs av ett team av forskare från Handelshögskolan vid Högskolan i Agder, Kristiansand,…

Läs mer

Framtidens projektledning

Vad kommer projektledningens framtid innebära? Vi tänker realtidssamarbete, avancerad resurshantering, och rapportering samt alla projekt på en central plats som projektledningens framtid. Vad händer om vi redan är där? Ta reda på mer, i denna interaktiva PointDrive av Microsoft > …

Läs mer

Årets Projektledarbok 2019

2008 instiftade Svenskt Projektforum priset "Årets Projektledarbok". Juryn försöker bedöma hur aktuella böckerna är, hur lätta de är att ta till sig samt om de tillför något nytt. Boken måste ha en svensk författare men den måste inte vara skriven på…

Läs mer

6 skäl att bli medlem

1. Som medlem i Svenskt Projektforum blir du en del av Sveriges starkaste nätverk av projektledare. Här är möjligheten till erfarenhetsutbyte inom och utom din bransch - och till ett pris som inget annat nätverk erbjuder.   2. Som medlem deltar du gratis på…

Läs mer

Årsmöte 11 april 2019

Boka in datum för Årsmötet i kalendern: 11 april Vi välkomnar alla medlemmar till Svenskt Projektforums årsmöte. Vi ses i kansliets lokaler på Svärdvägen 9 i Danderyd. Underlag och program kommer att presenteras längre fram. Dag och tid: Torsdag 11…

Läs mer
Back To Top