Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Agila begrepp

AGILT Det råder idag viss förvirring kring populära begrepp som Lean, Agil, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt och projektledning. Bo Tonnquist som skrivit boken Projektledning - ett standardverk inom projektledning, anser att det…

Läs mer

Det agila manifestet

Agila metoder är en uppsättning värderingar, attityder och principer som beskriver hur arbete bör organiseras för komplexa uppgifter i en föränderlig omvärld. Agila metoder har hämtat mycket från Lean. I Agila manifestet formulerade, år 2001, en grupp mjukvaruutvecklare fyra teser…

Läs mer

Projektfrågan: Får styrgruppen för mycket information?

Ofta är statusrapporter alldeles för omfattande och detaljerade. Det skapar absolut ingen transparens utan förblindar snarare styrgruppen enligt principen, att man inte ser skogen för alla träd. Många statusrapporter innehåller många obligatoriska detaljer. Men det hindrar inte att man inleder…

Läs mer

Digital certifiering

Under hösten har vi testat att digitalisera delar av proven för IPMA certifieringar och nu är vi redo för lansering. Det snabbar upp rättningen gör det enklare att tyda vad kandidaterna skriver. Anmäl dig till en digital certifiering. Anmäl dig…

Läs mer

– Jag har vässat mina verktyg

Som certifierad projektledare får du större självförtroende och bättre självkännedom, vilket resulterar att du stärks i din roll som projektledare. Det intygar Tobias Emilsson, IT-konsult och projektledare med specialisering på affärssystem. Tobias Emilsson arbetar på UDK, Umeå Datakonsulter med affärssystemet…

Läs mer

Projektfrågan: Kommer projektledaryrket robotiseras?

Snart är snabbköpskassörskan ett minne blott och robotiseringen sprider sig. Stiftelsen för strategisk forskning menar att vartannat jobb är automatiserat om tjugo år. Hälften av ekonomernas jobb kommer göras av datorer, framför allt vad gäller bokföringen, men särskilt utsatta är…

Läs mer

Förändringsledning med människan i centrum

PROJEKTNÄTVERK FÖRÄNDRINGSLEDNING Gäst 15 april är Carl Brümmer, som blev Europamästare i Iron man med hjälp av modeller och verktyg från näringslivet. Under sin föreläsning delar han med sig av praktiska tips och exempel från både affärsliv och idrottsliv med…

Läs mer

Certifiera dig på engelska

Många företag har engelska som ett gemensamt språk på företaget. Det har sedan länge funnits önskemål att kunna certifiera sig på engelska, även i Sverige och 21 april inleder vi en omgång på B nivå i Stockholm.

Läs mer
Back To Top